Meklēt

Vārda dienu svin

Lita, Sibilla, Teika

Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 jv banneris2

kultura.jelgava.lv - JPPA  “Kultūra”

www.pilsetsaimnieciba.lv - JPPA "Pilsētsaimniecība"

www.vidm.gov.lv - LR Vides ministrija

www.eu.int - Eiropas Savienības portāls

www.esfondi.lv - Informācija par ES fondiem

Apsaimniekotāji

Šobrīd tiešsaitē

Šobrīd klātienē ir 16 viesi 
Dzīvojamo māju pārvaldniekiem
30 maijs 2014
Drukāt
  • rēķinu apkalpošanas izmaksas rēķinu apkalpošanas izmaksas
 
Noslēgts būvdarbu līgums „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” Drukāt

ju

2014. gada 20. maijā SIA ”JELGAVAS ŪDENS” projekta „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id.Nr. 3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/003/001) īstenošanai noslēdza līgumu Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id.Nr. KF/PĪG/2014/01) ar Uzņēmēju SIA ”Ostas celtnieks”. Akceptētā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 1 991 483,52 EUR.

 
ATSĀKTI BŪVDARBI PĻAVU, VIKTORIJAS, AVEŅU UN VASARAS IELĀ Drukāt

ju

SIA „JELGAVAS ŪDENS” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” īstenošanas noslēgtais līgums ar Uzņēmēju SIA „Ostas celtnieks” paredz veikt ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Jelgavas pilsētā sekojošos posmos:

 
Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras nolikumā KF/PĪG/2014/02 Drukāt

Publikācijas datums:    2014. gada 19. marts

Iepirkuma identifikācijas Nr.:  KF/PĪG/2014/02

Pasūtītājs:     Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”   

Iepirkuma līguma priekšmets:    „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projekta būvuzraudzība”

Iepirkuma priekšmeta apraksts:  Inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana Līgumam „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (projektēšana un būvdarbi)”

Grozījumu īss apraksts: Grozījumi attiecībā uz prasībām par Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, attiecībā uz prasībām par Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām un Iepirkuma Līgumu.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 2014. gada 4. aprīlim plkst. 10:00,
SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā  

lasit talak

 
Paziņojums par nekustamā īpašuma Kalnciema ceļā 117, Jelgavā, izsoli Drukāt

SIA „Jelgavas ūdens” izsludina nekustamā īpašuma Kalnciema ceļā 117, Jelgavā, kadastra Nr.09000130151, platība 5043 m2 (zemes gabals un uz tā esošais ēku (būvju) nekustamais īpašums, kas sastāv no 2 būvēm: kanalizācijas attīrīšanas stacijas ēka un palīgēka - šķūnis), izsoli 2014.gada 11.aprīlī. Pieteikumu izsolei iesniegšanas termiņš – 2014.gada 09.aprīlis.

 
Paziņojums par iepirkuma procedūru Nr.KF/PĪG/2014/02 Drukāt

Publikācijas datums:    2014. gada 4. marts
Iepirkuma identifikācijas Nr.:  KF/PĪG/2014/02 
Pasūtītājs:    
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”    
Iepirkuma līguma priekšmets:    „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projekta būvuzraudzība
Iepirkuma priekšmeta apraksts: 
Inženiera pienākumu un būvuzraudzības veikšana Līgumam „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs (projektēšana un būvdarbi)”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 2014. gada 4. aprīlim plkst. 10:00,

SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā  

lasit talak

 
Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras nolikumā Nr. KF/PĪG/2014/01 Drukāt

Publikācijas datums:    2014. gada 28. februāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.:  KF/PĪG/2014/01

Pasūtītājs:     Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”    

Iepirkuma līguma priekšmets:    „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs”

Iepirkuma priekšmeta apraksts:  Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju       

Grozījumu īss apraksts: Grozījumi attiecībā uz prasībām par Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un attiecībā uz prasībām par Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 2014. gada 18. martam plkst. 10:00,

SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā 

 lasit talak

 
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU Nr. KF/PĪG/2014/01 Drukāt

Publikācijas datums:    2014. gada 13. februāris
       
Iepirkuma identifikācijas Nr. KF/PĪG/2014/01 

Pasūtītājs:     Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”    

Iepirkuma līguma priekšmets:    Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs

Iepirkuma priekšmeta apraksts:  Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs projektēšana un būvdarbi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju       

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:      līdz 2014. gada 18. martam plkst. 10:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā
  

lasit talak

 
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai Nr.JŪ/2014/01 Drukāt

1. Pasūtītājs: SIA ,,JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001,
                     tālr. 63023575, fakss 63007100.  

2. Iepirkuma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana.

3. Līguma izpildes termiņš: no 2014.gada 18.februāra līdz 2015.gada 17.februārim.

 
Paziņojums Smilšu, Rūpniecības, Filozofu, Dambja Ielas, Miezītes Ceļa, Īsās, Laimas un Spāru ielas iedzīvotājiem Drukāt

ju

SIA „Jelgavas ūdens” informē, ka realizētā Projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” un Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” ietvaros ir pabeigti būvdarbi, sniedzot iedzīvotājiem iespēju vienkāršotā kārtībā pieslēgties izbūvētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīklam sekojošos objektos:

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 Nākamā > Beigas >>

4 lapa no 6