NOSLĒGTS BŪVDARBU LĪGUMS PROJEKTA III KĀRTAS REALIZĀCIJAI Drukāt

ju

2013. gada 12. augustā SIA „JELGAVAS ŪDENS” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” īstenošanai noslēdza līgumu „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10. posma daļa – KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms)” Nr.KF/PĪG/2013/02 ar Uzņēmēju SIA „Ostas celtnieks”. Akceptētā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 1 249 669.14 LVL.

Līgums paredz veikt ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Jelgavas pilsētā sekojošos posmos:

Posms

Ūdens

Kanalizācija

Būvniecības laiks

1.Posms

Dīķa iela

Dīķa iela

2014. gads

2.Posms

 

Ziedoņa iela

Pļavu iela

2013.-2014. gads

3.Posms

Laimas iela

Laimas iela

2013.-2014. gads

4.Posms

Spāru iela no Gatves līdz Romas ielai

Spāru iela no Gatves līdz Romas ielai

2013.-2014. gads

5.Posms

 

Veidenbauma iela no Dzelzceļnieku līdz Rūpniecības ielai

2013.-2014. gads

6.Posms

 

Medus iela

2014. gads

7.Posms

 

Vasaras iela no Rudens līdz Satiksmes ielai

Celtnieku iela Nr.12 līdz Satiksmes ielai

Celtnieku iela no Vasaras līdz Traktoristu ielai

8.Posms

Stadiona iela no Gaismas ielas līdz esošajam ūdensvadam

Stadiona iela no Gaismas ielas līdz esošajai kanalizācijai

Gaismas iela no Ievu līdz Lazdu ielai

Gaismas iela no Ievu ielas līdz Lazdu ielai

Indrānu iela no Gaismas līdz esošajam ūdensvadam

Indrānu iela no Indrānu ielas Nr.7 līdz Gaismas ielai

Pūpolu iela

Pūpolu iela

Stadiona iela Nr.37 līdz Gaismas ielai

Stadiona iela Nr.37 līdz Gaismas ielai

Lazdu iela Nr.20 līdz esošajam ūdensvadam

Lazdu iela Nr.20 līdz Gaismas ielai

Oļu iela

Oļu iela

Ievu iela no Lazdu ielas līdz esošajam ūdensvadam

Ievu iela

Pīlādžu iela

Pīlādžu iela

9.Posms

 

Alkšņu iela

10.Posms

 

Viktorijas iela no Aveņu līdz Platones ielai

Aveņu iela no Savienības līdz Viktorijas ielai

Viktorijas iela no Savienības līdz Aveņu ielai

Viktorijas iela Nr.45 līdz Platones ielai

11.Posms

 

Īsā iela

Sprīdīšu iela

Sprīdīšu iela Nr.10 līdz Sprīdīšu ielai Nr.20

Līguma ietvaros veikto būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA „BaltLine Globe”.

 

projektu „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III KĀRTA
līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

 

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!