PAZIŅOJUMS Drukāt

Š.g. 10. jūnijā plkst. 15.00 SIA „Jelgavas ūdens” veiks jaunās Teteles ūdens sūkņu stacijas testēšanu pie maksimālās ražības simulējot iespējamo ugunsgrēka gadījumu Jelgavas pilsētā. Pārbaudes laikā pakāpeniski tiks palielināta ūdens padeve, tostarp pakāpeniski atvērti ugunsdzēsības hidranti. Eksperiments varētu ilgt līdz divām stundām.

Testēšanas laikā atseviškos ūdensvada posmos iespējama ūdens spiediena samazināšanās un uzduļķošanās.