SIA "JELGAVAS ŪDENS" ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanas atjaunošanas un/vai pārtraukšanas izmaksas. Drukāt

 Pirms pakalpojuma saņemšanas nepieciešams veikt priekšapmaksu vienā no SIA „JELGAVAS ŪDENS” norēķinu kontiem:

Bankas rekvizīti:

Swedbanka AS

LV57HABA0551004590971

SEB banka AS

LV23UNLA0008000508108

Citadele banka AS

LV25PARX0012518850001

Luminor banka AS  (DNB)

LV08RIKO0002013071807

Veicot priekšapmaksu par pakalpojumu, obligāti norādāma objekta adrese un pakalpojuma veids. Gadījumā, ja veicat maksājumu kādas citas personas vārdā, papildus nepieciešams norādīt iesniegumā minētās personas vārdu, uzvārdu.
Piemērs: Ūdensvada iela 4, Jelgava, Ū atjaunošana, Jānis Krūmiņš
Saņemot priekšapmaksu par norādīto pakalpojumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” norēķinu kontā, uzņēmuma pārstāvis telefoniski sazinās ar pakalpojumu saņēmēju un saskaņo pakalpojuma sniegšanas laiku.

Nr.p.k.

Pakalpojums

SIA "JELGAVAS ŪDENS" darba laikā (24h/diennaktī)

Bez PVN

PVN, 21 %

Kopā izmaksas 

(EUR)

(EUR)

(ar PVN) EUR

1

Ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas un atjaunošanas izmaksas (standartprocedūra)

36,71

7,71

44,42

2

Ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanas atjaunošanas izmaksas (standartprocedūra)

18,24

3,83

22,07

3

Ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas izmaksas (standartprocedūra)

18,47

3,88

22,35

4

Kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas un atjaunošanas izmaksas (ar kravas transporta cisternu)

161,40

33,89

195,29

5

Kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas un atjaunošanas izmaksas (standartprocedūra)

50,28

10,56

60,84

6

Kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas atjaunošanas izmaksas (standartprocedūra)

24,32

5,11

29,43

7

Kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas atjaunošanas izmaksas (ar kravas transporta cisternu)

135,44

28,44

163,88

8

Kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas izmaksas (standartprocedūra)

25,97

5,45

31,42