Paziņojums par cenu aptaujas cenu aptaujas „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 8, 10, 12 un 14, Jelgavā””, ID Nr.JŪ/2015/06, rezultātiem Drukāt

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka cenu aptaujā cenu aptaujas Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 8, 10, 12 un 14, Jelgavā””, ID Nr.JŪ/2015/06, par uzvarētāju atzīta SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” (reģ.Nr.43603064850), kuras piedāvātā kopējā cena bez PVN 870,00 EUR.