Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai JŪ/PĪG/2015/15 Drukāt

1. Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālr. 63023575, fakss 63007100.  

2. Iepirkuma priekšmets: Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektam “Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 3.posms Lāču iela”.

3. Līguma izpildes termiņš: Līguma izpildes termiņš būvprojektu izstrādei - līdz 2016. gada 15. aprīlim (t.sk. būvvaldes atzīmes saņemšana par projektēšanas nosacījumu pilnīgu izpildi); Līguma izpildes termiņš autoruzraudzībai – līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/PĪG/2015/15.

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 16.decembrim, plkst.10:00.

6. Iepirkuma dokumentācijas saņemšana:

6.1. uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai ar pielikumiem ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā www.ju.lv (skatīt šeit).

6.2. Ar visiem iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja telpās Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV3001, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00 līdz 2015.gada 16.decembrim, plkst.10.00.

6.3.Pēc rakstiska pieprasījuma uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu informāciju var saņemt elektroniski, norādot Pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

7. Kontaktpersona: PĪG vadītāja Ieva Strode, tālr. 63007102, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

 

Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka, cenu aptaujā „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektam “Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā, 3.posms Lāču iela””, id.Nr.JŪ/PĪG/2015/15, par uzvarētāju atzīta SIA „Komunālprojekts Jelgava” (reģ.Nr.43603014192), kuras piedāvātā kopējā cena bez PVN 1595,00 EUR, PVN 21% 334,95 EUR un kopējā cena ar PVN 1929,95 EUR.