Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektam “Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgšana Dambja ielā, Jelgavas pilsētā”. ID JŪ/2016/02. Drukāt

1. Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālr. 63023575, fakss 63007100.  

2. Iepirkuma priekšmets: Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektam “Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgšana Dambja ielā, Jelgavas pilsētā”.

3. Līguma izpildes termiņš: Līguma izpildes termiņš būvprojekta izstrādei - līdz 2016. gada 15. jūlijam (t.sk. būvvaldes atzīmes saņemšana par projektēšanas nosacījumu pilnīgu izpildi); Līguma izpildes termiņš autoruzraudzībai – līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2016/02.

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 08.aprīlim, plkst.10:00.

6. Iepirkuma dokumentācijas saņemšana:

6.1. uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai ar pielikumiem ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā www.ju.lv (skatīt šeit).

6.2. Ar visiem iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja telpās Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV3001, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00 līdz 2016.gada 08.aprīlim, plkst.10.00.

6.3.Pēc rakstiska pieprasījuma uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu informāciju var saņemt elektroniski, norādot Pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

7. Kontaktpersona: RTND vadītājas vietniece Tatjana Valtere, tālr. 63007106, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

 

Paziņojums par cenu aptaujas rezultātiem

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka, cenu aptaujā „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektam “Sadzīves kanalizācijas tīkla pārslēgšana Dambja ielā, Jelgavas pilsētā”” i.d. Nr. JŪ/2016/02 (turpmāk – iepirkums) par uzvarētāju atzīta SIA „Belss” (reģ.Nr.40003237609), kuras piedāvātā kopējā cena bez PVN 1 540,00 EUR, PVN 21% 323,40 EUR un kopējā cena ar PVN 1 863,40 EUR.