Aktuāli

Sakarā ar ūdensvada remontu 21.01.2019. no plkst. 09:00 līdz 17:00 tiks atslēgts ūdens Svētes ielā no Mātera līdz Pētera ielai.

- Mātera 26;
- Svētes 18, 23, 25 ,27;
- Lielā 19A

Veidlapu paraugi Drukāt

 

  Veidlapas nosaukums

Iesniegums tehniskiem noteikumiem

Iesniegums līguma slēgšanai

 Iesniegums ūdens patēriņa skaitītāja plombēšanai/plombas noņemšanai: 

 Iesniegums skaitītāja maiņai, uzstādīšanai/mezgla izbūvei: 

  Iesniegums asenizācijas pakalpojumiem: 

  Iesniegums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu remontiem/izbūvei: 

  Iesniegums ūdens piegādei