Veidlapu paraugi Drukāt
Veidlapas nosaukums
 Iesniegums ūdens patēriņa skaitītāja plombēšanai/plombas noņemšanai:
 Iesniegums skaitītāja maiņai, uzstādīšanai/mezgla izbūvei:
  Iesniegums asenizācijas pakalpojumiem:
  Iesniegums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu remontiem:
  Iesniegums ūdens piegādei