Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 jv banneris2

kultura.jelgava.lv - JPPA  “Kultūra”

www.pilsetsaimnieciba.lv - JPPA "Pilsētsaimniecība"

www.vidm.gov.lv - LR Vides ministrija

www.eu.int - Eiropas Savienības portāls

www.esfondi.lv - Informācija par ES fondiem

Iepirkumi 2018 Drukāt

Publicēšanas
datums

Iepirkuma priekšmets

Statuss

14.02.2018.

UZAICINĀJUMS iesniegt piedāvājumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” cenu aptaujai „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2018/1

Aktīvs

 

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Mazā Dambja ielā, Jelgavā”.