Aktuāli

Sakarā ar ūdensvada remontu 21.01.2019. no plkst. 09:00 līdz 17:00 tiks atslēgts ūdens Svētes ielā no Mātera līdz Pētera ielai.

- Mātera 26;
- Svētes 18, 23, 25 ,27;
- Lielā 19A

Vārda dienu svin

Austris

Apsaimniekotāji

Kanalizācijas sistēma Drukāt

Situācija par kanalizācijas tīkliem uz 2017.gada 1.janvāri.
Uz 2017. gada 1. janvāri pilsētas kanalizācijas tīklu kopgarums ir 204 106 m. No tiem:

  • Kanalizācijas kolektori – 54 763 m
  • Kanalizācijas maģistrāles – 76 427 m
  • Kanalizācijas māju izvadi – 31 070 m
  • Kanalizācijas iekškvartālu tīkli – 25 510 m
  • Kanalizācijas spiedvadi – 16 335 m


Pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises tika nodotas ekspluatācijā 1973.gadā. 2006. gadā tika veikta notekūdens attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija un izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīšanas ietaises. Pēc bioloģisko attīrīšanas ietaišu nodošanas ekspluatācijā pilsētas kopējā kanalizācija konsekventi tiek pārveidota par dalīto kanalizāciju. Šobrīd uz attīrīšanas ietaisēm tiek novadīti  9 – 12 t. m³ notekūdeņu diennaktī.

Lai nodrošinātu kanalizācijas tīkla normālu darbību līdzenā reljefa apstākļos, pilsētas teritorijā izbūvētas 32 notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kuras visas darbojas automātiskā režīmā.