Kanalizācijas sistēma Drukāt

Situācija par kanalizācijas tīkliem uz 2016.gada 1.janvāri.

Uz 2016. gada 1. janvāri pilsētas kanalizācijas tīklu kopgarums ir 203 131 m. No tiem:

  • Kanalizācijas kolektori – 54 762 m
  • Kanalizācijas maģistrāles – 75 702 m
  • Kanalizācijas māju izvadi – 30 916 m
  • Kanalizācijas iekškvartālu tīkli – 24 416 m
  • Kanalizācijas spiedvadi 16 335 m

 

Kanalizācijas tīklu materiāls ir keramika - 31,02%, betons – 2,16%, dzelzsbetons – 17,32%, ķets – 8,17%, tērauds – 5,00%, azbestbetons – 0,70% un polietilēns – 35,63%.

Lielākā daļa esošo kanalizācijas tīklu ir nolietojušies -31,08% sastāda kanalizācijas cauruļvadi, kuru iebūves vecums ir 100 - 50 gadi, 38,64% - iebūves vecums 50 - 25 gadi, 30,28% - iebūves vecums- 25 - 0 gadi.                          

Pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises tika nodotas ekspluatācijā 1973.gadā. 2006. gadā tika veikta notekūdens attīrīšanas ietaišu rekonstrukcija un izbūvētas jaunas bioloģiskās attīrīšanas ietaises. Pēc bioloģisko attīrīšanas ietaišu nodošanas ekspluatācijā pilsētas kopējā kanalizācija konsekventi tiek pārveidota par dalīto kanalizāciju. Šobrīd uz attīrīšanas ietaisēm tiek novadīti  9 – 12 t. m³ notekūdeņu diennaktī.

Lai nodrošinātu kanalizācijas tīkla normālu darbību līdzenā reljefa apstākļos, pilsētas teritorijā izbūvētas 31 notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas, kuras visas darbojas automātiskā režīmā