Iepirkumi 2013
Darbinieku veselības apdrošināšana, ID Nr. JŪ/2016/01 Drukāt

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai

1. Pasūtītājs: SIA ,,JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālr. 63023575, fakss 63007100.  

2. Iepirkuma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana.

3. Līguma izpildes termiņš: no 2016.gada 01.marta līdz 2017.gada 28.februārim.

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2016/01.

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 26.februārim plkst.14:00.

6. Iepirkuma dokumentācijas saņemšana:

6.1. uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai ar pielikumiem ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā www.ju.lv (Uzaicinājums; Pielikums Nr.1Pielikums Nr.2 ).

6.2. Ar visiem iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja telpās Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV3001, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00 līdz 2016. gada 26.februāra plkst.14:00.

6.3.Pēc rakstiska pieprasījuma uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu informāciju var saņemt elektroniski, norādot Pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

7. Kontaktpersona: Finanšu direktore Indra Bērziņa, tālr.63007071, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

 

Paziņojums par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, identifikācijas Nr.JŪ/2016/01, rezultātiem

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2016/01, uzvarētāju atzīta AAS „Gjensidige Baltic”, reģ.Nr.50003210451, ar līgumcenu EUR 16’488,96 (sešpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi un96/100 Euro), jo piedāvātā cena ir zemākā no piedāvātajām.


Paziņojums par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana, identifikācijas Nr.JŪ/2016/01, rezultātiem

 

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2016/01, uzvarētāju atzīta AAS „Gjensidige Baltic”, reģ.Nr.50003210451, ar līgumcenu EUR 16’488,96 (sešpadsmit tūkstoši četri simti astoņdesmit astoņi un96/100 Euro), jo piedāvātā cena ir zemākā no piedāvātajām.

 

 
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU
29 aprīlis 2013
Drukāt

ju

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Publikācijas datums:

2013. gada 29. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

KF/PĪG/2013/02

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”

Reģistrācijas Nr.:

41703001321

Adrese:

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija

Kontaktpersona:

SIA „Jelgavas ūdens” Projektu īstenošanas grupas būvinženieris Arnis Birzmalis

Tālrunis:

63007119

Fakss:

63007100

e-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:

„ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta” (id.Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/010)

Iepirkuma līguma priekšmets:

„Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-9., 10.posma daļa –KSS, Viktorijas, Aveņu ielas, 11.posms”

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Izpildītājam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, izstrādāto Tehnisko projektu un atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jāveic kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā

Nolikums un pielikumi pieejami:

Skatīt zemāk vai SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā darba dienās no plkst. 8.00 - 17.00, vai pieprasot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2013. gada 10. jūnijam plkst. 13:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā

Iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem:

- Nolikums

- A pielikums:_Tehniskā specifikācija;

- B pielikums: Tehniskais projekts;

- D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne.

- Papildus informācija Nr.1;

- Nolikums ar precizējumiem;

- Finanšu piedāvājuma veidne ar precizējumiem.

- Atbilde uz piegādātāju jautājumiem Nr.1

- Papildus informācija Nr.2;

- Nolikums ar grozījumiem no 23.05.2013.;

- Tehniskā specifikācija ar grozījumiem no 23.05.2013.;

- Finanšu piedāvājuma veidne ar grozījumiem no 23.05.2013.

- Atbilde uz pretendenta jautājumiem Nr.2.

- Papildus informācija Nr.3.

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols.

- Atbilde uz pretendentu jautājumiem Nr.3

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTU

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

 SIA "Ostas celtnieks"

Piedāvātā līgumcena:

 1 249 669,14 LVL (bez PVN)

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

 24.07.2013.

projektu ”ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA jELGAVĀ, III KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA ”JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU
22 aprīlis 2013
Drukāt

ju

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Publikācijas datums:

2013. gada 22. aprīlis

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

KF/PĪG/2012/03

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”

Reģistrācijas Nr.:

41703001321

Adrese:

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija

Kontaktpersona:

SIA „Jelgavas ūdens” Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode

Tālrunis:

63007102

Fakss:

63007100

e-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:

„ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta” (id.Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/010)

Iepirkuma līguma priekšmets:

„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta III kārtas būvuzraudzība”

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Izpildītājam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju jāveic Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta III kārtas būvuzraudzība

Nolikums un pielikumi pieejami:

Skatīt zemāk vai SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā darba dienās no plkst. 8.00 - 17.00, vai pieprasot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2013. gada 24. maijam plkst. 10:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā

Iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem:

-          Nolikums;

-          A pielikums: Tehniskā specifikācija būvuzraudzībai;

-          C pielikums: Iepirkuma līguma projekts;

-          D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne;

-          D10 pielikums: Tehniskā specifikācija būvdarbiem;

-          D11 pielikums: Tehniskie projekti.

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTU

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

 SIA „BaltLine Globe”

Piedāvātā līgumcena:

 13 750,04 LVL

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

 24.07.2013.

projektu ”ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA jELGAVĀ, III KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA ”JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.


 
PAZIŅOJUMS Drukāt

ju

PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJU

Publikācijas datums:

2013. gada 14.jūnijā

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

JŪ/PĪG/2013/03

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”

Reģistrācijas Nr.:

41703001321

Adrese:

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija

Kontaktpersona:

SIA „Jelgavas ūdens” Projektu īstenošanas grupas būvinženieris Arnis Birzmalis

Tālrunis:

63007119

Fakss:

63007100

e-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Iepirkuma līguma priekšmets:

„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dambja ielā, Jelgavā” Id.Nr.JŪ/PĪG/2013/03

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Izpildītājam, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izstrādātajam Tehniskajam projektam jāveic sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve Dambja ielā posmā no Rūpniecības ielas līdz Aspazijas ielai projekta „Kanalizācijas tīklu paplašināšana Dambja ielā, Jelgavā” ietvaros.

Cenu aptaujas dokumentācija un pielikumi pieejami:

Skatīt zemāk vai SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā darba dienās no plkst. 8.00 - 17.00, vai pieprasot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ,

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2013. gada 05. jūlijam plkst. 10:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā

Iepirkuma dokumentācija:

- Uzaicinājums;

-  Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskais projekts.

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTU

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

 Cenu aptauja pārtraukta

Piedāvātā līgumcena:

 

 25.07.2013.

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

 

projektu ”ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA jELGAVĀ, III KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA ”JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 
PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJU Drukāt

ju       PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJU

Publikācijas datums:

2013. gada 11. martā

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

JŪ/PĪG/2013/01

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”

Reģistrācijas Nr.:

41703001321

Adrese:

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija

Kontaktpersona:

SIA „Jelgavas ūdens” Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode

Tālrunis:

63007102

Fakss:

63007100

e-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Iepirkuma līguma priekšmets:

„Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam „ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA ROMAS IELĀ (DZ.M.80,82), JELGAVĀ”” Id.Nr.JŪ/PĪG/2013/01

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Izpildītājam, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jāveic tehniskā projekta izstrāde projektam „ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA ROMAS IELĀ (DZ.M.80,82), JELGAVĀ” un autoruzraudzība visā projekta realizācijas laikā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Cenu aptaujas dokumentācija un pielikumi pieejami:

Skatīt zemāk vai SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā darba dienās no plkst. 8.00 - 17.00, vai pieprasot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ,

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2013. gada 20. martam plkst. 10:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā

Iepirkuma dokumentācija:

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTU

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

SIA „Belss”

Piedāvātā līgumcena:

642.00 Ls (bez PVN)

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

21.03.2013.

projektu ”ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA jELGAVĀ, III KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA ”JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 
PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJU Drukāt
ju

PAZIŅOJUMS PAR CENU APTAUJU

Publikācijas datums:

2013. gada 21. jūnijā

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

JŪ/PĪG/2013/04

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”

Reģistrācijas Nr.:

41703001321

Adrese:

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija

Kontaktpersona:

SIA „Jelgavas ūdens” Projektu īstenošanas grupas būvinženieris Arnis Birzmalis

Tālrunis:

63007119

Fakss:

63007100

e-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu

Iepirkuma līguma priekšmets:

„Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Romas ielas posmā no īpašuma Romas ielā 78 līdz īpašumam Romas ielā 82, Jelgavā” Id.Nr.JŪ/PĪG/2013/04

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Izpildītājam, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un izstrādātajam Tehniskajam projektam jāveic ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Romas ielā posmā no Romas ielas Nr. 78 līdz Romas ielai Nr. 82 projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Romas ielas posmā no īpašuma Romas ielā 78 līdz īpašumam Romas ielā 82, Jelgavā” ietvaros.

Cenu aptaujas dokumentācija un pielikumi pieejami:

Skatīt zemāk vai SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā darba dienās no plkst. 8.00 - 17.00, vai pieprasot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2013. gada 10. jūlijam plkst. 10:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā

Iepirkuma dokumentācija:

- Uzaicinājums;

- Pretendenta pieteikuma un finanšu piedāvājuma veidlapa;

- Tehniskā specifikācija;

- Tehniskais projekts.

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTU

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

 SIA "Būvenergo A" (reģ nr. 43603014154)

Piedāvātā līgumcena:

 Līgumcena bez PVN 17343.95 LVL; PVN 21% 3642.23 LVL;
 Līgumcena ar PVN  20986.18 LVL

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

 30.09.2013.

projektu ”ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA jELGAVĀ, iii KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA ”JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

 
Paziņojums par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, identifikācijas Nr.JŪ/2013/01, rezultātiem
13 februāris 2013
Drukāt

 

SIA ,,JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2013/01, uzvarētāju atzīta „BTA Insurance Company” SE, reģ.Nr.40003159840, ar līgumcenu Ls 8’892,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi Latvijas lati), jo piedāvātā cena ir zemākā no piedāvātajām.

 
Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai
30 janvāris 2013
Drukāt

 

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujaiju1. Pasūtītājs: SIA ,,JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālr. 63023575, fakss 63007100.  

2. Iepirkuma priekšmets: Darbinieku veselības apdrošināšana.

3. Līguma izpildes termiņš: no 2013.gada 18.februāra līdz 2014.gada 17.februārim.

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2013/01.

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013.gada 06.februārim plkst.10:00.

6. Iepirkuma dokumentācijas saņemšana:  

6.1. uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai ar pielikumiem ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā www.ju.lv (skatīt šeit).

6.2. Ar visiem iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja telpās Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV3001, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00 līdz 2013. gada 06.februāra plkst.10.00.

6.3.Pēc rakstiska pieprasījuma uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu informāciju var saņemt elektroniski, norādot Pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

7. Kontaktpersona: Finanšu direktore Gunta Trumkalne, tālr.63007071, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu .

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 
PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU
07 janvāris 2013
Drukāt

ju

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Publikācijas datums:

2013. gada 7. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

KF/PĪG/2012/02 

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”

Reģistrācijas Nr.:

41703001321

Adrese:

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija

Kontaktpersona:

SIA „Jelgavas ūdens” Projektu īstenošanas grupas inženieris Mārtiņš Kūkojs

Tālrunis:

63007119

Fakss:

63007100

e-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:

„ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta” (id.Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/010) 

Iepirkuma līguma priekšmets:

„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Platones ielā, Jelgavā” 

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Izpildītājam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, izstrādāto Tehnisko projektu un atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jāveic kanalizācijas tīklu izbūve Platones ielā, Jelgavā

Nolikums un pielikumi pieejami:

Skatīt zemāk vai SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā darba dienās no plkst. 8.00 - 17.00, vai pieprasot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ,  

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2013. gada 1 2. februārim plkst. 10:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā 

Iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem:

- Nolikums;

- A pielikums:_Tehniskā specifikācija;

- B pielikums: Tehniskais projekts;

- C pielikums: Līguma projekts;

- D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai .

- Precizējumi Iepirkuma nolikumā (nr.1).

- Precizējumi iepirkuma nolikumā (Nr.2)

- Paziņojums par ieinteresēto piegādāju sanāksmi

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

- Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras nolikumā

- Nolikums ar grozījumiem.

- Atbilde uz Pretendenta jautājumu.

- Piedāvājuma atvēršanas protokols

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTU

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

 SIA „Evicon” reģ.Nr.40003430481

Piedāvātā līgumcena:

 Būvdarbu kopējā cena bez PVN 85 114.33 LVL, būvdarbu kopējā cena ar PVN 102 988.34 LVL, t.sk. PVN 21% 17 874.01 LVL

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

 04.04.2013.

projektu ”ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA jELGAVĀ, iii KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA ”JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!