ATSĀKTI BŪVDARBI PĻAVU, VIKTORIJAS, AVEŅU UN VASARAS IELĀ Drukāt

ju

SIA „JELGAVAS ŪDENS” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” īstenošanas noslēgtais līgums ar Uzņēmēju SIA „Ostas celtnieks” paredz veikt ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Jelgavas pilsētā sekojošos posmos:

Posms

Ūdens

Kanalizācija

Būvniecības laiks

1.Posms

Dīķa iela

Dīķa iela

2014. gads

2.Posms

 

Ziedoņa iela

2013. gads

Pļavu iela

2014. gads

3.Posms

Laimas iela

Laimas iela

2013. gads

4.Posms

Spāru iela no Gatves līdz Romas ielai

Spāru iela no Gatves līdz Romas ielai

2013. gads

5.Posms

 

Veidenbauma iela no Dzelzceļnieku līdz Rūpniecības ielai

2014. gads

6.Posms

 

Medus iela

2014. gads

7.Posms

 

Vasaras iela no Rudens līdz Satiksmes ielai

Celtnieku iela Nr.12 līdz Satiksmes ielai

Celtnieku iela no Vasaras līdz Traktoristu ielai

8.Posms

Stadiona iela no Gaismas ielas līdz esošajam ūdensvadam

Stadiona iela no Gaismas ielas līdz esošajai kanalizācijai

Gaismas iela no Ievu līdz Lazdu ielai

Gaismas iela no Ievu ielas līdz Lazdu ielai

Indrānu iela no Gaismas līdz esošajam ūdensvadam

Indrānu iela no Indrānu ielas Nr.7 līdz Gaismas ielai

Pūpolu iela

Pūpolu iela

Stadiona iela Nr.37 līdz Gaismas ielai

Stadiona iela Nr.37 līdz Gaismas ielai

Lazdu iela Nr.20 līdz esošajam ūdensvadam

Lazdu iela Nr.20 līdz Gaismas ielai

Oļu iela

Oļu iela

Ievu iela no Lazdu ielas līdz esošajam ūdensvadam

Ievu iela

 

Pīlādžu iela

9.Posms

Pīlādžu iela

Alkšņu iela

2013. gads

10.Posms

 

Viktorijas iela no Aveņu līdz Platones ielai

2014. gads

Aveņu iela no Savienības līdz Viktorijas ielai

Viktorijas iela no Savienības līdz Aveņu ielai

Viktorijas iela Nr.45 līdz Platones ielai

11.Posms

 

Īsā iela

2013. gads

Sprīdīšu iela

2014. gads

Sprīdīšu iela Nr.10 līdz Sprīdīšu ielai Nr.20

2014. gads

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA
lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!