Turpinās projekta „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id.Nr.3DP/3.5.1.2.3/13/APIA/CFLA/003/001) ieviešana Drukāt

ju

 

Saskaņā ar 2014. gada 20. maijā SIA ”JELGAVAS ŪDENS” noslēgto līgumu Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” (id.Nr. KF/PĪG/2014/01) ar Uzņēmēju SIA ”Ostas celtnieks”, šobrīd ir izstrādāts segta tipa dūņu lauku (~4800m² platībā) tehniskais projekts un notiek saskaņošanas darbi ar projekta būvuzraudzību ”Firma L4” un SIA ”JELGAVAS ŪDENS”.

 Saskaņā ar projekta „Notekūdeņu dūņu lauku paplašināšana Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs” Tehnisko specifikāciju, 2014. gada 15. augustā ir izsludināts iepirkums Specializētās traktortehnikas iegāde” (id.Nr. KF/PĪG/2014/03) par specializētās traktortehnikas iegādi notekūdeņu dūņu lauku ekspluatācijai Jelgavas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs.

 projektu “NOTEKŪDEŅU DŪŅU LAUKU PAPLAŠINĀŠANA JELGAVAS PILSĒTAS NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS IETEISĒS”
līdzfinansē Eiropas Savienība FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA
lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!