2015. gadā plānots realizēt projektu “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” Drukāt

ju

 

2015. gada 04. martā SIA “Jelgavas ūdens” iesniedza projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” (turpmāk – Projekts) iesniegumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Ja Projekts tiks atbalstīts finansēšanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, Projekta ietvaros 2015. gadā tiks paplašināti kanalizācijas un ūdensvada tīkli 5.25 km kopgarumā.

Projektu paredzēts realizēt sekojošās Jelgavas pilsētas ielās un to daļās:

Posms

Ūdens

Kanalizācija

1.posms

Druvu iela

Druvu iela

2.posms

 

Dārza iela (Dārza Nr.12 – Tērvetes)

Ābeļu (Ābeļu Nr.5 – Jēkaba)

Ūdensvada (Pētera – Pulkveža Oskara Kalpaka)

Lauku (Ūdensvada – Zirgu)

3.posms

Griezes iela

Vidus iela (Lietuvas šoseja – Lāču)

Griezes iela

4.posms

Palu iela (Dambja – Bebru ceļš)

Dambja iela ( Bebru ceļš – Palu)

Palu iela (Dambja – Bebru ceļš)

Dambja iela (Palu – Bebru ceļš)

5.posms

Melngaiļa iela

Rasas iela (Nr.1 - Nr.7)

Brūkleņu iela

Parka iela (Nr. 42 – Egļu iela)

Egļu iela

Parka iela (Nr.30 – Nr.12)

Melngaiļa iela (Melngaiļa Nr.9 - Parka)

Apiņu iela (Nr.1-Nr.11)

Rasas iela

Brūkleņu iela (Melngaiļa Nr.7 – Parka)

Egļu iela (Egļu Nr.6 – Parka)

6.posms

 

Garozas iela (Garozas Nr. 68 – Prohorova)

Projekta kopējās izmaksas plānotas 2.3 milj. EUR (ar PVN) apmērā, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 1.55 milj. EUR.

 

projektu “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, IV KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!