Aktuāli

06.06.2020. sakarā ar remontdarbiem 3. līnijā, tiks atslēgta ūdens padeve no plkst. 11:00 līdz plkst. 12:00.


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Veidlapu paraugi Drukāt

 

  Veidlapas nosaukums

Iesniegums tehniskiem noteikumiem

Iesniegums pievadu novietojuma plāna izstrādei

Iesniegums līguma slēgšanai

 Iesniegums ūdens patēriņa skaitītāja plombēšanai/plombas noņemšanai: 

 Iesniegums skaitītāja maiņai, uzstādīšanai/mezgla izbūvei: 

  Iesniegums asenizācijas pakalpojumiem: 

  Iesniegums ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu remontiem/izbūvei: 

  Iesniegums ūdens piegādei