Aktuāli

06.06.2020. sakarā ar remontdarbiem 3. līnijā, tiks atslēgta ūdens padeve no plkst. 11:00 līdz plkst. 12:00.


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

V kārta


PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (janvāris-marts, 2020)
31 marts 2020
Drukāt

 Pārskata periodā, Projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli sekojošā posmā:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

23.posms

Dobeles šoseja

-

Dobeles šoseja Nr. 84 līdz Atmodas ielai

Kūliņu ceļš

Dobeles šoseja līdz Asteru ielai, t.sk. iebrauktuve uz Nr.2G

Dobeles šoseja līdz Asteru ielai, t.sk. iebrauktuve uz Nr.2G

Ķiršu ceļš

Ķiršu ceļš Nr.3 līdz Pūra ceļam

Ķiršu ceļš Nr.3 līdz Pūra ceļam

Pūra ceļš

Pūra ceļš Nr.28 līdz Asteru ielai

Dobeles šoseja Līdz Pūra ceļš Nr.28

Asteru iela

Kūliņu ceļš līdz Pūra ceļam

-

Siena ceļš

Kūliņu ceļš līdz Siena ceļš Nr.16

-


SIA “JELGAVAS ŪDENS” minēto ielu posmu iedzīvotājus informēja izsūtot aicinājumus pieslēgties jaunizbūvētiem tīkliem, kā arī norādīja informāciju, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Pārskata periodā pabeigta Būvprojektu izstrāde atlikušajiem diviem no 33 Projekta V kārtas posmiem - 17.posmam (Lietuvas šoseja, Pureņu iela) un 31.posmam (Tērvetes, Baložu, Plostu). Ziemas periodā turpinājās kanalizācijas tīkla izbūves darbi no KSS Zvejnieku ielā Nr.10 līdz Satiksmes ielai, kā arī uzsākās un turpinājās kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu būvniecība, pārbaudes darbi un seguma atjaunošanas darbi objektos, kurus plānots nodot ekspluatācijā 2020. gadā:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

8.posms

Jaunais ceļš

Rubeņu ceļš - Jaunais ceļš Nr.9

Rubeņu ceļš līdz Jaunais ceļš Nr.11

Rubeņu ceļš

Rubeņu ceļš Nr.10 - Jaunais ceļš

Rubeņu ceļš Nr.10 - Jaunais ceļš

21.posms

Garozas iela

-

Garozas iela Nr.18 līdz Brīvības bulvārim

Kalnciema ceļš

Vecais ceļš līdz Brīvības bulvārim

Vecais ceļš Nr.2 līdz Brīvības bulvārim

Rīgas iela

-

Rīgas iela Nr.18 līdz Kalnciema ceļam

22.posms

Malkas ceļš

Malkas ceļš Nr.8 līdz Dobeles šosejai

Malkas ceļš Nr.8 līdz Dobeles šosejai

Vangaļu ceļš

Dobeles šoseja - Vangaļu Nr.17, Vangaļu ceļš - iebrauktuve līdz Nr.6E

Dobeles šoseja - Vangaļu Nr.17, Vangaļu ceļš - iebrauktuve līdz Nr.6E

Zīles ceļš

Zīles ceļš Nr.10A līdz Dobeles šosejai

Zīles ceļš nr.10A līdz Dobeles šosejai

Žagaru ceļš

Zīles ceļš līdz Miezītes ceļam, iebrauktuve līdz Vangaļu ceļš Nr.3G

Zīles ceļš līdz Miezītes ceļam, iebrauktuve līdz Vangaļu ceļš Nr.3G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.posms

Bišu iela

Bišu iela

Bišu iela

Ķeguma iela

Ķeguma Nr.56 - Liepājas ielai

Sila iela līdz Liepājas ielai, Mednieku iela līdz Ķeguma Nr.6, Ruļļu iela līdz Ķeguma Nr.41

Lāču iela

-

Lāču iela Nr.46 līdz Nr.50

Liepājas iela

Liepājas Nr.6 līdz Ķeguma ielai, Liepājas Nr. 20 līdz Viskaļu ielai

Platones iela līdz Liepājas Nr.30

Loka iela

Loka iela Nr.2 līdz Nr.7, Loka Nr.18 līdz Nr.49

Loka iela

Mednieku iela

Ķeguma iela līdz Bišu, Mednieku iebrauktuve uz Mednieku Nr.38

Mednieku Nr.38 līdz Viskaļu ielai

Platones iela

Platones ielas iebrauktuves: uz Platones Nr.95, uz Platones Nr.83, uz Platones Nr.59

Platones iela Nr.75 līdz Sila ielai, Platones ielas iebrauktuves: uz Platones Nr.95, uz Platones Nr.83, uz Platones Nr.59

Ruļļu iela

Viskaļu iela līdz Platones ielai

Platones iela līdz Viskaļu ielai

Salnas iela

Platones iela līdz Salnas Nr.23D

Salnas Nr. 17 līdz Sargu ielai, Salnas Nr.19 līdz Ruļļu ielai

Sargu iela

Platones iela līdz Sargu Nr.18

Platones iela līdz Vidus ielai, no Ķeguma līdz Sargu Nr.18

Sila iela

Platones iela līdz Ķeguma ielai

Platones iela līdz Sila Nr.8

Vilces iela

Vilces iela

Vilces iela

Vizbuļu iela

Sila iela līdz Mednieku ielai

Vizbuļu iela

 

27.posms

Aroniju iela

Rīgas iela līdz Zāļu ielai

Rīgas iela līdz Zāļu ielai

Kameņu iela

-

Dārzkopja iela līdz Kameņu ielai Nr.5

Rīgas iela

-

Olaines iela līdz Institūtu ielai,

Olaines iela līdz Pumpura ielai, atzari uz iebraucamiem ceļiem Rīgas Nr.35, uz Rīgas Nr.31a, uz Rīgas Nr.23a

Strazdu iela

Rīgas iela līdz Zāļu ielai

Strazdu iela Nr.22 līdz Rīgas ielai, Rīgas iela līdz Kronvalda ielai

30.posms

Kalnciema ceļš

-

Lielupes iela līdz Robežu ielai, Kalnciema ceļš 118D līdz Loka maģistrālei, Avotu iela līdz Vecais ceļš, Kalnciema ceļš Nr.79 līdz Kalnciema ceļš

Kļavu ceļš

-

Kļavu iela Nr.114a līdz Kalnciema ceļam

Strautu ceļš

-

Strautu ceļš Nr.6 līdz Kalnciema ceļam

31.posms

Baložu iela

Baložu Nr.10 līdz Tērvetes ielai

Baložu Nr.10 līdz Tērvetes ielai

Plostu iela

Baložu iela līdz Tērvetes ielai un Plostu ielai

Baložu iela līdz Tērvetes ielai un Plostu ielai

Tērvetes iela

Tērvetes Nr.104 līdz Putnu ielai

Tērvetes Nr.92 līdz Ciedru ielai, Tērvetes Nr.104 līdz Putnu ielai, Iebrauktuve uz Tērvetes Nr.132


Jelgavas pilsētas iedzīvotāji tika informēti ar laikraksta “Jelgavas Vēstnesis” starpniecību par pieteikumu iesniegšanu SIA “JELGAVAS ŪDENS” līdz 28.05.2020. Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kanalizācijas pieslēguma izbūvei, kas ir saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2019. gada 31. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.19-2 „Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”. Paziņojums par pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas iespējām tika ievietots arī SIA “JELGAVAS ŪDENS” mājas lapā, kā arī paziņojumi tika nogādāti tām Projekta V kārtā iekļautajām adresēm, kurām ir izbūvēti kanalizācijas pievadi līdz īpašuma robežai, bet nav uzsākta nekāda darbība kanalizācijas pieslēguma izbūves darbu veikšanai.

Saskaņā ar Projekta V kārtas laika grafiku, visiem ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves darbiem ir jābūt pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā līdz 2020. gada 01. decembrim.

 
Ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves darbi 2020. gadā Jelgavas pilsētas maģistrālajās ielās
04 februāris 2020
Drukāt

Lai uzlabotu un attīstītu Jelgavas pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūru, ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Jelgavas pilsētas domes līdzfinansējumu tiek īstenots Projekts “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/002 (turpmāk tekstā - Projekts), kura realizācijas laiks ir no 2017. gada līdz 2021. gadam, un izbūves darbi tiek veikti 33 posmos. Šogad turpinās Projekta ceturtais darbības gads, kurā notiks intensīvi būvniecības darbi pie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkla paplašināšanas, kā arī pievadu būvniecības līdz iedzīvotāju īpašuma robežai, autotransporta kustībai intensīvi izmantojamās ielās un to posmos, piegulošās ielās un iebrauktuvēs - Rīgas, Garozas un Tērvetes ielā, Kalnciema ceļā, Lietuvas šosejā.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi ielās ar intensīvu satiksmi šogad plānots veikt sekojošos Projekta posmos:

Projekta posms
(būvniecības periods)

Iela,
ielas posms

21.posms

(februāris – augusts)

Rīgas iela:
Kalnciema ceļš - Izstādes iela

Garozas iela:
Rīgas iela – Pļavu iela

Vecais ceļš, Kalnciema ceļš:
Rīgas iela – Vecais ceļš

27.posms

(februāris – augusts)

 

Aroniju iela:
Zāļu iela - Rīgas iela

Strazdu iela:
Kronvalda iela – Zāļu iela

Rīgas iela:
Institūta iela - Pumpura iela

Kameņu iela

30.posms

(marts – augusts)

Kalnciema ceļš:
Vecais ceļš – Avotu iela
Robežu iela – Lielupes iela
Loka maģistrāle – Kalnciema ceļš 118D

 

17.posms

(jūlijs – oktobris)

Pureņu iela

Lietuvas šoseja:
Platones iela – Viskaļu iela

31.posms

(aprīlis – novembris)

Tērvetes iela:
Tērvetes iela Nr.92 - Salnas iela
Smiltnieku iela – Baložu iela
Baložu iela – Ciedru iela

 

SIA “JELGAVAS ŪDENS” aicina Jelgavas pilsētas iedzīvotājus un viesus būt saprotošiem ievērojot satiksmes ierobežojumus, un transportlīdzekļu vadītājiem uzmanīgi sekot līdzi pagaidu ceļa zīmēm.

SIA “JELGAVAS ŪDENS” aicina Jelgavas pilsētas iedzīvotājus un viesus būt saprotošiem ievērojot satiksmes ierobežojumus, un transportlīdzekļu vadītājiem uzmanīgi sekot līdzi pagaidu ceļa zīmēm.

 
V kārta (30.12.2019) (oktobris-decembris, 2019)
30 decembris 2019
Drukāt

 Pārskata periodā, Projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros ir izbūvēti un nodoti ekspluatācijā kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli sekojošos posmos:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

7.posms

Garozas iela

Garozas Nr.111 līdz Nr.68

Garozas Nr.111 līdz Nr.68, iebrauktuve Nr.88b, Nr.90a

18.posms

Dzirnavu iela

Dzirnavu Nr.3 līdz Dzirnavu Nr.9

Dzirnavu Nr.1 līdz Dzirnavu Nr.9

26.posms

Aviācijas iela

-

Helmaņa iela līdz Aviācijas Nr.11, Iebrauktuve uz Aviācijas Nr.29, Lāčplēša iela līdz Aviācijas Nr.7

Priežu iela

Brīvības bulvāris līdz Zvaigžņu ielai

Aviācijas iela līdz Priežu Nr.12

Zvaigžņu iela

Lāčplēša iela līdz Zvaigžņu Nr.12

Priežu līdz Lāčplēša ielai

29.posms

Kārklu iela

Kārklu iela posmā no Nr. 17 līdz Nr.33. Kārklu iela no Nr.31 līdz Nr.53, Kārklu iela Nr.21., Nr.9.

Kārklu iela posmā no Nr.17 līdz Nr.33. Kārklu iela no Nr.31 līdz Nr.53, Kārklu iela Nr.21., Nr.9.

Lakstīgalu iela

Lakstīgalu Nr.11 līdz Putnu ielai

Lakstīgalu Nr.11 līdz Putnu ielai

Pogu lauku ceļš

 Pogu lauku ceļš

 Pogu lauku ceļš

Putnu iela

Kārklu iela līdz Pogu lauku ceļam, atzars uz Putnu ielu Nr.1a un atzars uz Putnu Nr.7

Kārklu iela līdz Pogu lauku ceļam, atzars uz Putnu ielu Nr.1a un atzars uz Putnu Nr.7

SIA “JELGAVAS ŪDENS” minēto ielu posmu iedzīvotājus informēs izsūtot aicinājumus pieslēgties jaunizbūvētiem tīkliem, kā arī norādīs informāciju, kas nepieciešama dzīvojamās mājas pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Pārskata periodā turpinās kanalizācijas tīkla izbūves darbi no KSS Zvejnieku ielā Nr.10 uz Audēju ielu. Ziemas periodā turpinās būvniecība, pārbaudes darbi un seguma atjaunošanas darbi objektos, kurus plānots nodot ekspluatācijā 2020. gadā:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

8.posms

Jaunais ceļš

Rubeņu ceļš - Jaunais ceļš Nr.9

Rubeņu ceļš līdz Jaunais ceļš Nr.11

Rubeņu ceļš

Rubeņu ceļš Nr.10 - Jaunais ceļš

Rubeņu ceļš Nr.10 - Jaunais ceļš

22.posms

Malkas ceļš

Malkas ceļš Nr.8 līdz Dobeles šosejai

Malkas ceļš Nr.8 līdz Dobeles šosejai

Vangaļu ceļš

Dobeles šoseja - Vangaļu Nr.17, Vangaļu ceļš - iebrauktuve līdz Nr.6E

Dobeles šoseja - Vangaļu Nr.17, Vangaļu ceļš - iebrauktuve līdz Nr.6E

Zīles ceļš

Zīles ceļš Nr.10A līdz Dobeles šosejai

Zīles ceļš nr.10A līdz Dobeles šosejai

Žagaru ceļš

Zīles ceļš līdz Miezītes ceļam, iebrauktuve līdz Vangaļu ceļš Nr.3G

Zīles ceļš līdz Miezītes ceļam, iebrauktuve līdz Vangaļu ceļš Nr.3G

23.posms

Dobeles šoseja

-

Dobeles šoseja Nr. 84 līdz Atmodas ielai

Kūliņu ceļš

Dobeles šoseja līdz Asteru ielai, t.sk. iebrauktuve uz Nr.2G

Dobeles šoseja līdz Asteru ielai, t.sk. iebrauktuve uz Nr.2G

Ķiršu ceļš

Ķiršu ceļš Nr.3 līdz Pūra ceļam

Ķiršu ceļš Nr.3 līdz Pūra ceļam

Pūra ceļš

Pūra ceļš Nr.28 līdz Asteru ielai

Dobeles šoseja Līdz Pūra ceļš Nr.28

Asteru iela

Kūliņu ceļš līdz Pūra ceļam

-

Siena ceļš

Kūliņu ceļš līdz Siena ceļš Nr.16

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.posms

Bišu iela

Bišu iela

Bišu iela

Ķeguma iela

Ķeguma Nr.56 - Liepājas ielai

Sila iela līdz Liepājas ielai, Mednieku iela līdz Ķeguma Nr.6, Ruļļu iela līdz Ķeguma Nr.41

Lāču iela

-

Lāču iela Nr.46 līdz Nr.50

Liepājas iela

Liepājas Nr.6 līdz Ķeguma ielai, Liepājas Nr. 20 līdz Viskaļu ielai

Platones iela līdz Liepājas Nr.30

Loka iela

Loka iela Nr.2 līdz Nr.7, Loka Nr.18 līdz Nr.49

Loka iela

Mednieku iela

Ķeguma iela līdz Bišu, Mednieku iebrauktuve uz Mednieku Nr.38

Mednieku Nr.38 līdz Viskaļu ielai

Platones iela

Platones ielas iebrauktuves: uz Platones Nr.95, uz Platones Nr.83, uz Platones Nr.59

Platones iela Nr.75 līdz Sila ielai, Platones ielas iebrauktuves: uz Platones Nr.95, uz Platones Nr.83, uz Platones Nr.59

Ruļļu iela

Viskaļu iela līdz Platones ielai

Platones iela līdz Viskaļu ielai

Salnas iela

Platones iela līdz Salnas Nr.23D

Salnas Nr. 17 līdz Sargu ielai, Salnas Nr.19 līdz Ruļļu ielai

Sargu iela

Platones iela līdz Sargu Nr.18

Platones iela līdz Vidus ielai, no Ķeguma līdz Sargu Nr.18

Sila iela

Platones iela līdz Ķeguma ielai

Platones iela līdz Sila Nr.8

Vilces iela

Vilces iela

Vilces iela

Vizbuļu iela

Sila iela līdz Mednieku ielai

Vizbuļu iela

Pārskata periodā turpinājās Būvprojektu izstrāde atlikušajiem diviem no 33 Projekta V kārtas posmiem - 17.posmam un 31.posmam:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

17.posms

Lietuvas šoseja

-

Lietuvas šoseja Nr.58 līdz Viskaļu ielai, Lietuvas šoseja Nr.19 līdz Miera ielai

Pureņu iela

Pureņu Nr.2 līdz Pureņu Nr.8

Miera iela līdz Pureņu ielai Nr.8

31.posms

Baložu iela

Baložu Nr.10 līdz Tērvetes ielai

Baložu Nr.10 līdz Tērvetes ielai

Plostu iela

Baložu iela līdz Tērvetes ielai un Plostu ielai

Baložu iela līdz Tērvetes ielai un Plostu ielai

Tērvetes iela

Tērvetes Nr.104 līdz Putnu ielai

Tērvetes Nr.92 līdz Ciedru ielai, Tērvetes Nr.104 līdz Putnu ielai, Iebrauktuve uz Tērvetes Nr.132

Saskaņā ar Projekta V kārtas laika grafiku, visiem ūdensapgādes un kanalizācijas izbūves darbiem ir jābūt pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā līdz 2020. gada 01. decembrim.

 
V kārta (30.09.2019) (jūlijs-septembris, 2019)
30 septembris 2019
Drukāt

Pārskata periodā, Projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros, pabeigts un nodots ekspluatācijā kanalizācijas tīkls no Zvejnieku ielas Nr.10 līdz Lapskalna ielai Nr.22 (32.posms). Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve pabeigta sekojošos posmos:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

7.posms

Garozas iela

Garozas Nr. 111 līdz Nr. 65

Garozas Nr. 111 līdz Nr. 68, iebrauktuve Nr.88b, Nr.90a

18.posms

Dzirnavu iela

Lietuvas šoseja līdz Dzirnavu Nr. 9

Dzirnavu Nr. 1 līdz Lietuvas šosejai, Dzirnavu Nr.9 - Nr.3a

26.posms

Aviācijas iela

 

Helmaņa iela līdz Aviācijas Nr.7, Iebrauktuve uz Aviācijas Nr.29

Priežu iela

Brīvības bulvāris līdz Zvaigžņu ielai

Aviācijas iela līdz Priežu Nr.12

Zvaigžņu iela

Lāčplēša iela līdz Zvaigžņu Nr.12

Priežu līdz Lāčplēša ielai

29.posms

Kārklu iela

Kārklu iela posmā no Nr. 17 līdz Nr.33. Kārklu iela no Nr.31 līdz Nr.53, Kārklu iela Nr.21., Nr.9., Nr.7

Kārklu iela posmā no Nr. 17 līdz Nr.33. Kārklu iela no Nr.31 līdz Nr.53, Kārklu iela Nr.21., Nr.9., Nr.8

Lakstīgalu iela

Lakstīgalu Nr.11 līdz Putnu ielai

Lakstīgalu Nr.11 līdz Putnu ielai

Pogu lauku ceļš

 

 

Putnu iela

Ar pieslēgumu Kārklu ielai, atzars uz Putnu ielu Nr.1a un atzars uz Putnu Nr.7

Ar pieslēgumu Kārklu ielai, atzars uz Putnu ielu Nr.1a un atzars uz Putnu Nr.7


7.posmā, 18.posmā 26.posmā un 29.posmā turpinās ceļa seguma atjaunošanas darbi.

Veikta 33.posma kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija no Bērzu ceļa kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk – KSS) līdz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm Lapskalna ielā. 13.posma ietvaros izbūvēts ūdensvada pievads  uz KSS Zvejnieku ielā Nr.10 un uzsākti kanalizācijas tīkla būvniecības darbi no KSS Zvejnieku ielā Nr.10 uz Audēju ielu.

Būvprojektiem “Ūdensapgāde un kanalizācija Žagaru, Zīles, Malkas un Vangaļu ceļos, 22.posms”, “Ūdensapgāde un kanalizācija Dobeles šosejā, Pūra, Kūliņu un Ķiršu ceļos, 23.posms”, “Ūdensapgāde un kanalizācija Salnas, Vilces, Ķeguma, Ruļļu, Liepājas, Sargu, Platones, Vizbuļu, Lāču, Mednieku, Sila, Bišu un Loka ielās, 25.posms” ir izpildīti projektēšanas nosacījumi. Pārskata periodā ir uzsākti un turpinās kanalizācijas un ūdensapgādes tīkla izbūves darbi sekojošos posmos, kurus plānots nodots ekspluatācijā 2020. gadā:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

8.posms

Jaunais ceļš

Rubeņu ceļš - Jaunais ceļš Nr.11

Rubeņu ceļš līdz Jaunais ceļš Nr.11

Rubeņu ceļš

Rubeņu ceļš Nr.10 - Jaunais ceļš

Rubeņu ceļš Nr.10 - Jaunais ceļš

22.posms

Malkas ceļš

Malkas ceļš

Malkas ceļš

Vangaļu ceļš

Dobeles šoseja - Vangaļu Nr.17, Vangaļu ceļš - iebrauktuve līdz Nr.6E

Dobeles šoseja - Vangaļu Nr.17, Vangaļu ceļš - iebrauktuve līdz Nr.6E

Zīles ceļš

Zīles ceļš

Zīles ceļš

Žagaru ceļš

Zīles ceļš līdz Miezītes ceļam, iebrauktuve līdz Vangaļu c. Nr.3G

Zīles ceļš līdz Miezītes ceļam, iebrauktuve līdz Vangaļu c. Nr.3G

23.posms

Dobeles šoseja

-

Dobeles šoseja Nr. 84 līdz Atmodas ielai

Kūliņu ceļš

Dobeles šoseja / Pūra ceļš, t.sk. iebrauktuve uz 2G

Kūliņu ceļš t.sk. iebrauktuve uz Nr.2G

Ķiršu ceļš

Ķiršu ceļš Nr.2 līdz Pūra ceļam

Ķiršu ceļš Nr.2 līdz Pūra ceļam

Pūra ceļš

Pūra ceļš 28 līdz Asteru ielai

Dobeles šoseja Līdz Pūra ceļš Nr.25

25.posms

Bišu iela

Bišu iela

Bišu iela

Ķeguma iela

Ķeguma Nr.56 - Liepājas ielai

Sila iela līdz Ķeguma ielai Nr.56, Mednieku līdz Ķeguma Nr. 6

Lāču iela

-

Lāču iela Nr.46 līdz Nr.50

Liepājas iela

Liepājas Nr.6 līdz Ķeguma ielai, Liepājas Nr. 20 līdz Viskaļu ielai

Platones iela līdz Vidus ielai, Liepājas Nr.20 līdz Viskaļu ielai, Liepājas Nr.12, Nr.14

Loka iela

Loka iela Nr.2 līdz Nr.7 , Loka Nr.18 līdz Nr.49

Loka iela

Mednieku iela

Ķeguma iela līdz Bišu, Mednieku iebrauktuve uz Mednieku Nr.38

Mednieku Nr.38 līdz Nr.52

Platones iela

Platones ielas iebrauktuves: uz Platones Nr.95, uz Platones Nr.83, uz Platones Nr.59

Platones iela Nr. 75 līdz Sila ielai, Platones ielas iebrauktuves: uz Platones Nr.95, uz Platones Nr.83, uz Platones Nr.59

Ruļļu iela

Viskaļu iela līdz Platones ielai

Ruļļu iela līdz Viskaļu ielai

Salnas iela

Platones iela līdz Salnas Nr.21

Salnas Nr. 15 līdz Sargu ielai, Salnas Nr.17 līdz Ruļļu ielai

Sargu iela

Platones iela līdz Ķeguma ielai

Platones iela līdz Vidus ielai, Sargu Nr.19 līdz Nr.22

Sila iela

Platones iela līdz Ķeguma ielai

Platones iela līdz Vidus ielai

Vilces iela

Vilces iela

Vilces iela

Vizbuļu iela

Sila iela līdz Mednieku ielai

Vizbuļu iela


Šobrīd turpinās būvprojektu izstrāde tiem Projekta V kārtas posmiem, kurus paredzēts realizēt 2020. gadā.

 
V kārta (28.06.2019) (aprīlis-jūnijs, 2019)
28 jūnijs 2019
Drukāt

 PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS

REALIZĒTĀS AKTIVITĀTES (aprīlis-jūnijs, 2019)

Pārskata periodā, Projekta V kārtas (Nr.5.3.1.0/16/I/002) ietvaros, ir uzsākti un turpinās kanalizācijas un ūdensvada tīkla izbūves darbi sekojošos posmos, kurus plānots nodot ekspluatācijā 2019. gadā:

Projekta posms

Iela

Ūdensvada izbūve

Kanalizācijas izbūve

7.posms

Garozas iela

Garozas Nr. 111 līdz Nr. 65

Garozas Nr. 111 līdz Nr. 68, iebrauktuve Nr.88b, Nr.90a

18.posms

Dzirnavu iela

Lietuvas šoseja līdz Dzirnavu Nr. 9

Dzirnavu Nr. 1 līdz Lietuvas šosejai, Dzirnavu Nr.9 - Nr.3a

26.posms

Aviācijas iela

 

Helmaņa iela līdz Aviācijas Nr.7, Iebrauktuve uz Aviācijas Nr.29

Priežu iela

Brīvības bulvāris līdz Zvaigžņu ielai

Aviācijas iela līdz Priežu Nr.12

Zvaigžņu iela

Lāčplēša iela līdz Zvaigžņu Nr.12

Priežu līdz Lāčplēša ielai

29.posms

Kārklu iela

Kārklu iela posmā no Nr. 17 līdz Nr.33. Kārklu iela no Nr.31 līdz Nr.53, Kārklu iela Nr.21., Nr.9., Nr.7

Kārklu iela posmā no Nr. 17 līdz Nr.33. Kārklu iela no Nr.31 līdz Nr.53, Kārklu iela Nr.21., Nr.9., Nr.8

Lakstīgalu iela

Lakstīgalu Nr.11 līdz Putnu ielai

Lakstīgalu Nr.11 līdz Putnu ielai

Pogu lauku ceļš

 

 

Putnu iela

Ar pieslēgumu Kārklu ielai, atzars uz Putnu ielu Nr.1a un atzars uz Putnu Nr.7

Ar pieslēgumu Kārklu ielai, atzars uz Putnu ielu Nr.1a un atzars uz Putnu Nr.7

 
Kā arī 33.posma kanalizācijas spiedvada rekonstrukcija no Bērzu ceļa kanalizācijas sūkņu stacijas līdz notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm
Lapskalna ielā.

Šobrīd turpinās būvprojektu izstrāde tiem Projekta V kārtas posmiem, kurus paredzēts realizēt 2020. gadā.

 

 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 Nākamā > Beigas >>

1 lapa no 4