Aktuāli

06.06.2020. sakarā ar remontdarbiem 3. līnijā, tiks atslēgta ūdens padeve no plkst. 11:00 līdz plkst. 12:00.


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Līguma noslēgšana Drukāt

Līguma slēgšana par ūdens padevi un notekūdeņu novadīšanu

   • iesniegums;
   • pase;
   • dzīvokļa īres līgums vai īpašum - tiesību apliecinošs dokuments;
   • privātmājas īpašniekiem – īpašumtiesību apliecinošs dokuments.

Pārrēķini par prombūtnē pavadīto laiku (abonentiem kuriem nav ūdensmērītāja)

 •  pase;

***saskaņā ar MK noteikumiem par prombūtni ir jāinformē pirms izbraukšanas un pēc atgriešanās 7 dienu laikā jāiesniedz prombūtni apliecinošs dokuments.

Tehnisko noteikumu saņemšanai nepieciešams:

 • iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegšanu;
 • Jelgavas pilsētas domes rīkojums par būvniecības atļaujas izsniegšanu vai Būvvaldes izsniegta inženierplānošanas uzdevuma kopija;
 • objektiem, kuriem plānotais ūdens patēriņš ir lielāks par 1.5 m 3 /h jāiesniedz sekojoši ūdensapgādes un kanalizācijas tehniskie parametri:
 • kopējais maksimālais ūdens patēriņš diennaktī un stundā, t.sk. karstā ūdens patēriņš;
 • ūdens patēriņš uguns - dzēsības vajadzībām;
 • nepieciešamais spiediens ūdensvada tīklā;
 • dati par notekūdeņu daudzumu un sastāvu;
 • rakstiska pārējo objekta īpašnieku saskaņojuma kopija, ja objektam ir vairāk nekā viens īpašnieks;
 • zemes gabala robežu plāns ar jaunprojektēto objektu izvietojumu.

Izziņas saņemšanai par objekta nodošanu ekspluatācijā nepieciešams:

 • objekta izbūves izpilddokumentācijas sējums;
 • SIA “JELGAVAS ŪDENS” adresēts iesniegums.

Robežaktu izsniegšanai nepieciešams:

 • kanalizācijas un/vai ūdensvada pagalmu tīklu izbūves dokumentācija;
 • inventarizācijas lieta un/vai izpildshēmas.