Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai
19 jūnijs 2014
Drukāt

1. Pasūtītājs: SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, tālr. 63023575, fakss 63007100.  

2. Iepirkuma priekšmets: Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektiem: 1) Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Mātera iela 42 un Ūdensvada iela 2, Jelgava; 2) Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve P.Brieža ielā, Jelgava; 3) Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Lielā iela 18 un Mātera iela 22, Jelgava.

3. Līguma izpildes termiņš: tehniskā projekta izstrādei – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no Līguma noslēgšanas, autoruzraudzībai – līdz būves nodošanai ekspluatācijā.

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.: JŪ/2014/04.

5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 30.jūnijam plkst.14:00.

6. Iepirkuma dokumentācijas saņemšana:

6.1. uzaicinājums iesniegt piedāvājumu cenu aptaujai ar pielikumiem ir pieejams Pasūtītāja mājas lapā www.ju.lv (šeit pdf icon)

6.2. Ar visiem iepirkuma dokumentiem Pretendenti var iepazīties Pasūtītāja telpās Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV3001, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00 līdz 2014. gada 30.jūnijam plkst.14.00.

6.3.Pēc rakstiska pieprasījuma uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu informāciju var saņemt elektroniski, norādot Pretendenta nosaukumu, tā adresi un tālruņa numuru, pārstāvja vārdu un uzvārdu. 

7. Kontaktpersona: RTND vadītājas vietniece Tatjana Valtere, tālr. 63007106, 26568334; e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu