Paziņojums par cenu aptauju Drukāt

Paziņojums par cenu aptaujas „Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektiem:

1) Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Mātera iela 42 un Ūdensvada iela 2, Jelgava;
2) Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve P.Brieža ielā, Jelgava;
3) Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Lielā iela 18 un Mātera iela 22, Jelgava”,

ID Nr
.: JŪ/2014/04, rezultātiem

SIA „JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka cenu aptaujā Projektēšanas darbu veikšana un autoruzraudzība objektiem: 1) Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Mātera iela 42 un Ūdensvada iela 2, Jelgava; 2) Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve P.Brieža ielā, Jelgava; 3) Saimnieciski – fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Lielā iela 18 un Mātera iela 22, Jelgava.”, ID Nr.JŪ/2014/04, par uzvarētāju atzīta:

  1. 1)uzaicinājumā Nr.1 SIA „APARDE”, reģ.Nr.53603038421, ar pakalpojuma kopējo cenu EUR 880,00 (astoņi simti astoņdesmit eiro) bez PVN, jo piedāvātā cena ir zemākā no piedāvātajām;
  2. 2)uzaicinājumā Nr.2 SIA „APARDE”, reģ.Nr.53603038421, ar pakalpojuma kopējo cenu EUR 880,00 (astoņi simti astoņdesmit eiro) bez PVN, jo piedāvātā cena ir zemākā no piedāvātajām;
  3. 3)uzaicinājumā Nr.3 SIA „APARDE”, reģ.Nr.53603038421, ar pakalpojuma kopējo cenu EUR 880,00 (astoņi simti astoņdesmit eiro) bez PVN, jo piedāvātā cena ir zemākā no piedāvātajām.