Vārda dienu svin

Indriķis, Ints, Namejs
AICINĀJUMS PIESLĒGTIES JAUNIZBŪVĒTAJIEM ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM Drukāt

ju

 AICINĀJUMS PIESLĒGTIES JAUNIZBŪVĒTAJIEM ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS TĪKLIEM

Informējam Jūs, ka SIA „Jelgavas ūdens” realizētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” ietvaros ir pabeigti būvdarbi šādos objektos:

Posms

Ūdens

Kanalizācija

1.posms

Druvu iela

Druvu iela

2.posms

 

Dārza iela (Dārza Nr.12 – Tērvetes)

Ābeļu (Ābeļu Nr.5 – Jēkaba)

Ūdensvada (Pētera – Pulkveža Oskara Kalpaka)

Lauku (Ūdensvada – Zirgu)

3.posms

Griezes iela

Vidus iela (Lietuvas šoseja – Lāču)

Griezes iela

4.posms

Palu iela (Dambja – Bebru ceļš)

Dambja iela ( Bebru ceļš – Palu)

Palu iela (Dambja – Bebru ceļš)

Dambja iela (Palu – Bebru ceļš)

5.posms

Melngaiļa iela

Rasas iela (Nr.1 - Nr.7)

Brūkleņu iela

Parka iela (Nr. 42 – Egļu iela)

Egļu iela

Parka iela (Nr.30 – Nr.12)

Melngaiļa iela (Melngaiļa Nr.9 - Parka)

Apiņu iela (Nr.1-Nr.11)

Rasas iela

Brūkleņu iela (Melngaiļa Nr.7 – Parka)

Egļu iela (Egļu Nr.6 – Parka)

6.posms

 

Garozas iela (Garozas Nr. 68 – Prohorova)

Minēto ielu iedzīvotāji var pieslēgt savus īpašumus pie ūdens un kanalizācijas tīkliem. Lai pieslēgtos jaunizbūvētajiem ūdens un kanalizācijas ielu tīkliem, Jums jāvēršas SIA „Jelgavas ūdens” ražošanas tehniskās nodrošināšanas dienestā un jāsaņem tehniskie noteikumi.

Tehnisko noteikumu saņemšanai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Iesniegums (iesniegumu aizpilda un paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona);
  • Zemesgrāmatas apliecības kopija;
  • Zemes robežu plāna kopija;
  • Pilnvaras kopija, ja nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir pilnvarojis.

Pēc minēto dokumentu saņemšanas, SIA „Jelgavas ūdens” noteiktā kārtībā sagatavo tehniskos noteikumus.

Ūdensvada un kanalizācijas izvada pieslēgumu tīkliem jāveic saskaņā ar Būvniecības likumu (stājies spēkā 2014. gada 1. oktobrī), kā arī Ministra kabineta noteikumiem Nr.500 ”Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministra kabineta noteikumiem Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”.

Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas no SIA “Jelgavas ūdens”, Jums:

  1. jānolīgst sertificēts projektētājs, kas izstrādā Apliecinājuma karti (t.sk. topogrāfiskos uzmērījumus);
  2. jānolīgst sertificēts būvnieks, kas veic ūdens/kanalizācijas tīkla pievada izbūves darbus, atbilstoši izsniegtajai Apliecinājuma kartei un būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem;
  3. pēc pieslēguma pieņemšanas ekspluatācijā, jānoslēdz līgums par pakalpojuma saņemšanu SIA “Jelgavas ūdens” abonentu apkalpošanas dienestā.

 

Tālrunis informācijai:  63007106 – Ražošanas tehniskā nodrošinājuma dienests
63022886; 22009356 – Abonentu apkalpošanas dienests

 

 

 Ar cieņu, SIA „Jelgavas ūdens”

 

projektu “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, IV KĀRTA”
līdzfinansē Eiropas Savienība

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!