Aktuāli

29.05.2020. Sakarā ar ūdensvada remontdarbiem tiks pārtraukta ūdens padeve sekojošām adresēm:

1. Loka ielā no Plkst. no 08:30 līdz 10:30,

2. Mednieku un Ķeguma ielu krustojumā no Plkst. 09:30 līdz 15:00,

3. Satiksmes un Celtnieku ielu krustojums no Plkst. 10:00 līdz 13:00.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām!

Vārda dienu svin

Maksis, Raivis, Raivo

Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 jv banneris2

kultura.jelgava.lv - JPPA  “Kultūra”

www.pilsetsaimnieciba.lv - JPPA "Pilsētsaimniecība"

www.vidm.gov.lv - LR Vides ministrija

www.eu.int - Eiropas Savienības portāls

www.esfondi.lv - Informācija par ES fondiem

Apsaimniekotāji

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” īstenošana Drukāt

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība“ 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojuma kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi”, SIA “Jelgavas ūdens” ir sagatavojusi Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta” (turpmāk tekstā – Projekts) iesniegumu, kas saskaņots ar Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 22.septembra lēmumu Nr. 12/10.
Saskaņā ar Centrālās finanšu un līguma aģentūras (turpmāk tekstā – CFLA) uzaicinājumu, SIA “Jelgavas ūdens” Projekta iesniegumu pirmajā atlases kārtā ir jāiesniedz līdz 2016. gada 20.oktobrim.

 SIA “Jelgavas ūdens” Projekta iesniegumā noteikts, ka Projekta ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 36.57 km garumā, rekonstruēti 3.75 km, izbūvētas 10 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk tekstā - KSS), kā arī rekonstruētas 2 KSS. Projekts paredz arī ūdensapgādes tīkla paplašināšanu. Kopumā plānots izbūvēt 19.46 km jaunus ūdensapgādes tīklus, kā arī rekonstruēt 1.44 km ūdens tīklus.
Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā ir sadalīta 33 posmos. Projekta ietvaros plānota ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana sekojošās Jelgavas pilsētas ielās un to daļās: 

5 karta kan tikls.jpg

5 karta udens tikls

Kohēzijas fonda projekta atbalstāmās darbības ir tikai jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve, bet kanalizācijas tīklu rekonstrukcija ir pieļaujama 5% apjomā no kopējām jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvdarbu izmaksām. Jaunu ūdensvadu izbūvei, rekonstrukcijai plānots Jelgavas domes līdzfinansējums.
Realizējot projektu, tiks paplašināta kanalizācijas pakalpojumu pieejamība līdz 99.9%, līdz ar ko samazināts vidē novadītais piesārņojums un uzturēta ūdensobjektu kvalitāte. Pēc Projekta realizācijas Jelgavas iedzīvotājiem tiks nodrošināta ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība līdz 99.5% ūdensapgādes pakalpojumu zonā.
Projekta plānotās kopējās izmaksas 23 399 362 EUR (bez PVN), tai skaitā Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums 12 726 887 EUR, SIA “Jelgavas ūdens” finansējums 4 972 475 EUR plānots kā Valsts kases aizņēmums ar Jelgavas pilsētas domes galvojumu, un Jelgavas pilsētas domes finansējums 5 700 000 EUR.
Lēmumu par Projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu CFLA pieņem 3 mēnešu laikā pēc projektu iesnieguma iesniegšanas beigu datuma. Pēc Projekta iesnieguma apstiprināšanas tiks noslēgts civiltiesiskais līgums ar CFLA par Projekta īstenošanu un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda piešķiršanu Projekta īstenošanai. Līdz civiltiesiskā līguma noslēgšanai, plānots izsludināt būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumus, lai jau 2017. gada pirmajā pusē tiktu uzsāktas Projektā plānotās aktivitātes.
Projekta realizācijas laiks no 2017.gada līdz 2021.gadam.