Aktuāli

06.06.2020. sakarā ar remontdarbiem 3. līnijā, tiks atslēgta ūdens padeve no plkst. 11:00 līdz plkst. 12:00.


Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Vārda dienu svin

Ineta, Inta, Intra
LĒMUMS PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI UN UZAICINĀJUMS NOSLĒGT LĪDZFINANSĒJUMA LĪGUMU Drukāt

Ar šo paziņojam, ka, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016.gada 18.februāra saistošiem noteikumiem Nr.16-8 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – saistošie noteikumi), izveidotā pieteikumu izvērtēšanas komisija 2017.gada 07.jūnijā ir izvērtējusi iesniegtos pieteikumus un ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu prioritārā secībā sekojošiem objektiem:

1.1. Dzīvojamās mājas ar četriem vai vairāk dzīvokļu īpašumiem:

Nr.p.k.

Pieslēguma adrese

Pašvaldības līdzfinansējums, EUR

1.

Lietuvas šoseja 42/44

1972,52

2.

Tērvetes iela 49

2500,00

1.2. Pārējās dzīvojamās mājas:

Nr.p.k.

Pieslēguma adrese

Pašvaldības līdzfinansējums, EUR

1.

Parka iela 20

436,04

2.

Vecais ceļš 28

607,88

3.

Nākotnes iela 13

877,31

4.

Druvu iela 25

952,00

5.

Dārza iela 16

995,34

6.

Smilšu iela 24

1000,00

7.

Vidus iela 2

1000,00

8.

Lietuvas šoseja 56

1000,00

9.

Vidus iela 6

1000,00

10.

Veco Strēlnieku 2

1000,00

11.

Zāļu iela 1E

1000,00

12.

Miezītes ceļš 10

1000,00

SIA „JELGAVAS ŪDENS” uzaicina pieteikuma iesniedzēju vai pilnvaroto personu noslēgt līdzfinansējuma līgumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai sistēmai.