Aktuāli

29.05.2020. Sakarā ar ūdensvada remontdarbiem tiks pārtraukta ūdens padeve sekojošām adresēm:

1. Loka ielā no Plkst. no 08:30 līdz 10:30,

2. Mednieku un Ķeguma ielu krustojumā no Plkst. 09:30 līdz 15:00,

3. Satiksmes un Celtnieku ielu krustojums no Plkst. 10:00 līdz 13:00.

Atvainojamies par sagādātām neērtībām!

Vārda dienu svin

Maksis, Raivis, Raivo

Noderīgas saites

latvija LV

Jelgava_lv_logo_2

 jv banneris2

kultura.jelgava.lv - JPPA  “Kultūra”

www.pilsetsaimnieciba.lv - JPPA "Pilsētsaimniecība"

www.vidm.gov.lv - LR Vides ministrija

www.eu.int - Eiropas Savienības portāls

www.esfondi.lv - Informācija par ES fondiem

Apsaimniekotāji

Paziņojums
11 februāris 2011
Drukāt

Par pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību noteikšanu Jelgavas pilsētā
pa SIA ”Jelgavas ūdens” ūdensapgādes sistēmu piegādātajam dzeramajam ūdenim.

Saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumu un 2003. gada 29. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 19.3 punktu LR Veselības ministrijas Veselības inspekcija līdz 15.03.2014. ir noteikusi pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības SIA ”Jelgavas ūdens” piegādātajam dzeramajam ūdenim, ņemot vērā, ka īpašās normas nerada draudus ūdens patērētāju veselībai un konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā nav iespējams nodrošināt citu dzeramā ūdens piegādes veidu.

Jelgavas pilsētas teritorijā piegādātajam dzeramajam ūdenim ir noteiktas atkārtotas īpašās normas:

  • dzelzs saturam – 3,5 mg/l;
  • duļķainības, smaržas un garšas rādītājiem, kas saistīti ar paaugstinātu dzelzs saturu;
  • sulfātu saturam – 470 mg/l.

Atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijās noteiktajam, ir aprēķināts, ka īslaicīgi paaugstināta dzelzs koncentrācija nerada risku cilvēku veselībai, ja tā nepārsniedz 1,6 mg/l patērētāju grupai ar vidējo ķermeņa masu 20 kg, patērētāju grupai ar vidējo ķermeņa masu 40 kg – 3,2 mg/l, bet patērētāju grupai ar vidējo ķermeņa masu 60 kg – 4,8 mg/l.

Galvenās problēmas, kas saistītas ar dzeramā ūdens kvalitāti ūdensapgādes tīklā ir artēzisko ūdeņu sastāvā esošais dabiski augstais dzelzs un sulfātu saturs, kā arī novecojušie un korodētie ūdens cauruļvadi.

Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai SIA ”Jelgavas ūdens” 2011. gadā sāk realizēt projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta”, kurā paredzēta ūdens atdzelžošana un attīrīšanas no sulfātiem, izmantojot membrānu tehnoloģijas, tādā veidā sasniedzot ES un Latvijas dzeramā ūdens kvalitātes prasības.

Minētā projekta ietvaros līdz 2014. gadam paredzēta arī jaunu artēzisko aku būvniecība, esošo aku skalošana, Teteles rezervuāru atjaunošana, kā arī esošo ūdensvada maģistrāļu renovācija un jaunu ielas ūdensvadu būvniecība, ieskaitot aizbīdņu uzstādīšanu, skataku izbūvi un tīklu skalošanu.

Līdz projekta realizēšanas beigām piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai ne retāk kā vienu reizi pusgadā tiks veikta rezervuāru un ūdensvada profilaktiskā dezinfekcija, tīrīšana un skalošana, kā arī ūdens paraugu ņemšana un pārbaude.

Piegādātā ūdens kvalitātes uzlabošanai var izmantot sadzīvē lietojamos ūdens filtrus, kā arī stacionāros filtrus. Maziem bērniem dzeršanai vēlams izmantot fasēto ūdeni.