Vārda dienu svin

Indriķis, Ints, Namejs
NOSLĒGTS LĪGUMS PAR PROJEKTA II KĀRTAS BŪVUZRAUDZĪBU
11 novembris 2011
Drukāt 

2011. gada 8. novembrī SIA „JELAGAVAS ŪDENS” noslēdza līgumu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanai: „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta II kārtas būvuzraudzība”, (id.Nr. VARAM 2011/01 KF) Nr.JU/KF/2011/02 ar Izpildītāju  Pilnsabiedrība „Ramboll & Aqua-Brambis” par līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokoļa LVL 385 350,00.

Izpildītāja veicamie darbi:

1. Inženiera pienākumu izpilde līguma: „Teteles ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība” ietvaros saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” un līgumu: „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve, 9.posms – Lielā un Raiņa iela, J.Čakstes bulvāris un 14.posms – Aviācijas, Garozas, Cukura, Veco Strēlnieku ielas, Brīvības bulvāris”, „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, 1.-8.,10.,12.posms”, un „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, Atmodas iela” saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs”;

2. Būvuzraudzības pakalpojuma veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos notektajā kārtībā.

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība

Ieguldījums Tavā nākotnē!