Iepirkumi 2012 Drukāt
kf  ju  eu

 

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU
Publikācijas datums: 2012. gada 2. marts
Iepirkuma identifikācijas Nr.: KF/PĪG/2012/01
Pasūtītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”
Reģistrācijas Nr.: 41703001321
Adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija
Kontaktpersona: SIA „Jelgavas ūdens” Projektu īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode
Tālrunis: 63007102
Fakss: 63007100
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu
Projekta nosaukums un identifikācijas numurs: „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta” (id.Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/010)
Iepirkuma līguma priekšmets: Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība projektam „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta””
Iepirkuma priekšmeta apraksts: Izpildītājam, atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jāizstrādā un jāsaskaņo trīs ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas tehniskie projekti projekta „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta” īstenošanai
Nolikums un pielikumi pieejami: Skatīt zemāk vai SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, vai pieprasot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu , darba dienās no plkst. 8.00 - 17.00 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: līdz 2012. gada 5. aprīlim plkst. 10:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā

Iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem:

  PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTU 
  Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums: Personu apvienība AS „Infragate Eesti” reģ.Nr.10845129 un SIA „AKVATEKS” reģ.Nr.40003435084
  Piedāvātā līgumcena:

  11 400,00 LVL (bez PVN), t.sk. Tehnisko projektu izstrāde 10 100,00 LVL un Autoruzraudzība 1 300,00 LVL.

  Pakalpojuma kopējā cena 13 908,00 LVL (ar PVN

  Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums 23.05.2012

  PROJEKTU “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III KĀRTA”
  LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA
  FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
  PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

  Ieguldījums Tavā nākotnē!