Vārda dienu svin

Ādolfs, Ilgonis
NOSLĒGTS PROJEKTĒŠANAS UN BŪVNIECĪBAS LĪGUMS
26 aprīlis 2012
Drukāt2012. gada 25. aprīlī SIA „JELAGAVAS ŪDENS” noslēdza līgumu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanai: „Teteles ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība”, (id.Nr. VARAM 2011/25 KF) Nr.JU/KF/2012/01 ar Uzņēmēju A/S „Per Aarsleff” par līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa LVL 8 055 525,51.

Līguma ietvaros Uzņēmējam jāveic ūdensgūtnes „Tetele” rekonstrukcijas un paplašināšanas, maģistrālo ūdens vadu 20,5 km garumā rekonstrukcijas, dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas būvniecības, II pacēluma sūkņu stacijas un ūdens rezervuāru rekonstrukcijas projektēšana un būvdarbi.

Līguma izpildes laiks 24 mēneši – līdz 2014.gada 24.aprīlim.

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!