Vārda dienu svin

Ādolfs, Ilgonis
NOSLĒGTS BŪVNIECĪBAS LĪGUMS PROJEKTA II KĀRTAS REALIZĀCIJAI
25 jūnijs 2012
Drukāt

ju

 

2012. gada 18. jūnijā SIA „JELGAVAS ŪDENS” projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” īstenošanai noslēdza līgumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (1.-4. un 12. posms)” (id. VARAM 2012/01 KF) Nr. JU/KF/2012/02 ar Uzņēmēju Ceļu būves firma sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BINDERS”. Akceptētā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 1 597 777,77 LVL.

 Līgums paredz veikt ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu sekojošos posmos:

 1. Posms: kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana – Parka, Apiņu, Rasas un Biešu iela, būvdarbi tiks veikti 2012. gadā.

 2. Posms: ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana – Pumpura iela, būvdarbi tiks veikti 2012. gadā.

 3. Posms: ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana – Rogu un Bērzu ceļš, Loka maģistrāle, būvdarbi tiks veikti 2012. gadā.

 4. Posms: kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana – Kalnciema ceļš, būvdarbi tiks veikti 2012. gadā.

 12. Posms: Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana – iekškvartāls starp Loka maģistrāli, Pērnavas un Rīgas ielu, būvdarbi tiks veikti 2013. gadā.

 Līguma ietvaros veikto būvdarbu būvuzraudzību veiks Pilnsabiedrība „Ramboll & Aqua-Brambis”.

 Būvniecības izvietojuma shēma kartē.

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”
līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA
lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.