LĒMUMS PAR PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANU DZĪVOJAMO MĀJU PIESLĒGŠANAI CENTRALIZĒTAJAI KANALIZĀCIJAS SISTĒMAI UN UZAICINĀJUMS NOSLĒGT LĪDZFINANSĒJUMA LĪGUMU Drukāt

Ar šo paziņojam, ka, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada 22. februāra saistošiem noteikumiem Nr.18-7 “Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai kanalizācijas sistēmai” (turpmāk – Saistošie noteikumi), izveidotā pieteikumu izvērtēšanas komisija 2018. gada 19. jūnijā ir izvērtējusi iesniegtos pieteikumus un ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu prioritārā secībā sekojošiem objektiem:

1.1. Daudzdzīvokļu mājas (Saistošo noteikumu 6.1.punkts)

Nr. p.k.

Adrese

Kopējās izmaksas,
EUR ar PVN

Kopējo izmaksu pārrēķins,
EUR ar PVN

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs, %

 
 
 

1

Birzes iela 1

4 387,97

3 290,98

75%

 

2

Olaines iela 7

5 976,63

3 750,00

63%

 
 

1.2. Vienģimeņu dzīvojamās mājas, kam izbūves darbi ir saskaņā ar apliecinājuma karti (Saistošo noteikumu 6.2.punkts)

Nr. p.k.

Adrese

Kopējās izmaksas,
EUR ar PVN

Kopējo izmaksu pārrēķins,
EUR ar PVN

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs, %

 
 
 

1

Vecais ceļš 35

1 461,63

730,81

50%

 

2

Vecais ceļš 33

1 461,63

730,81

50%

 

3

Platones iela 17

1 612,73

806,36

50%

 

4

Kooperatīva iela 1E

2 423,88

1 000,00

41%

 

5

Pumpura iela 16

6 518,28

1 000,00

15%

 

1.3. Vienģimeņu dzīvojamās mājas, kam izbūves darbi ir saskaņā ar novietojuma plānu (Saistošo noteikumu 6.3.punkts)

Nr. p.k.

Adrese

Kopējās izmaksas,
EUR ar PVN

Kopējo izmaksu pārrēķins,
EUR ar PVN

 
 

1

Lāču iela 8

29,90

29,90

 

2

Lāču iela 14

60,65

60,65

 

3

Laimas iela 3

350,87

75,00

 

4

Gundegas iela 12

75,84

75,84

 

5

Bērzu ceļš 5

110,00

110,00

 

6

Smilšu ielas 43

128,18

128,18

 

7

Kronvalda iela 32

137,43

137,43

 

8

Lāču iela 3

205,00

200,00

 

9

Sprīdīšu iela 28

280,14

218,00

 

10

Smilšu iela 48

249,70

229,70

 

11

Pumpura iela 38

255,22

234,00

 

12

Atmodas iela 8

290,62

234,00

 

13

Pumpura iela 41

240,23

240,23

 

14

Kameņu iela 1

276,32

276,32

 

15

Brigaderes iela 7

306,00

306,00

 

16

Smilšu iela 41

328,44

322,59

 

17

Bērzu ceļš 3

350,00

350,00

 

18

Akmeņu iela 1A

435,68

350,00

 

19

Pumpura iela 42

412,68

354,50

 

20

Rogu ceļš 9S

462,00

370,00

 

21

Liepu iela 11

371,30

371,30

 

22

Mātera iela 68

458,63

407,03

 

23

Lāču iela 10

422,39

422,39

 

24

Olaines iela 3

599,70

436,00

 

25

Parka iela 47

762,72

483,00

 

26

Palu iela 31

622,64

500,00

 

27

Pumpura iela 19

557,77

500,00

 

28

Smilšu iela 45

814,62

500,00

 

29

Viskaļu iela 20

953,20

500,00

 

30

Olaines iela 1

933,62

500,00

 

31

Aveņu iela 4

648,59

500,00

 

SIA „JELGAVAS ŪDENS” uzaicina pieteikuma iesniedzēju vai pilnvaroto personu noslēgt līdzfinansējuma līgumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētai sistēmai.