UZSĀKTI DARBI 7. POSMĀ – MIEZĪTES CEĻŠ, ATMODAS IELA
04 marts 2013
Drukāt

ju

2013. gada 22. februārī uzsākti darbi projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros noslēgtā līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (7., 8. un 10. posms)” Nr. JU/KF/2012/03 realizēšanai, objektā „Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, 7. posms: Miezītes ceļš, Atmodas iela”. Līguma ietvaros plānotos darbus veic apakšuzņēmējs SIA „Ostas celtnieks”. Plānotais darbu pabeigšanas datums ir 11.12.2013.

 

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

 

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.