UZSĀKTI DARBI 12. POSMĀ – IEKŠKVARTĀLS STARP RĪGAS, PĒRNAVAS IELĀM UN LOKA MAĢISTRĀLI
23 aprīlis 2013
Drukāt

ju

 

2013. gada 22. aprīlī uzsākti darbi projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros noslēgtā līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (1.-4. un 12. posms)” Nr. JU/KF/2012/02 realizēšanai, objektā „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, 12.posms: Iekškvartāls starp Rīgas, Pērnavas ielām un Loka maģistrāli”. Līguma ietvaros tiks pārbūvēti ārējie kvartāla ūdensvada tīkli un izbūvētas kopumā 16 spiediena paaugstināšanas stacijas – pa vienai katrā daudzstāvu mājā. Līguma ietvaros plānotos darbus veic Uzņēmējs Ceļu būves firma SIA „Binders”.

 

 projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”
līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

  Ieguldījums Tavā nākotnē!

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.