UZSĀKTI DARBI 8. POSMĀ –RŪPNIECĪBAS UN SMILŠU IELĀS
07 maijs 2013
Drukāt

ju

 

2013. gada 07. maijā uzsākti darbi Rūpniecības un Smilšu ielās projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” ietvaros noslēgtā līguma „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (7.,8. un 10. posms)” Nr. JU/KF/2012/03 realizēšanai, objektā „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, 8. posms: Atmodas, Rūpniecības, Filozofu, Smilšu, Dambja ielas”. Līguma ietvaros plānotos darbus veic Uzņēmējs SIA „Koger vide”.

 

 projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”
līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

  Ieguldījums Tavā nākotnē!

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.