Uzaicinājums noslēgt līgumu par līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvei Drukāt

Ar šo paziņojam, ka, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 29.05.2014. lēmumu Nr.7/5 Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, izveidotā iesniegumu izvērtēšanas komisija 2014.gada 06.augustā ir izvērtējusi iesniegtos iesniegumus un ir pieņēmusi lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu sekojošiem objektiem:

  1. Lauksaimnieku iela 20, 22 (iesniegums Nr.02-02/1180);
  2. Ābeļu iela 3 (iesniegums Nr.02-02/2379);
  3. Madaru iela 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21 (iesniegums Nr.02-02/2359);
  4. Ķeguma iela 6, 8, 10, 12 (iesniegums Nr.02-02/2172).

Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 29.05.2014. lēmumu Nr.7/5 „Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” apstiprināto noteikumu 11.punktu SIA „JELGAVAS ŪDENS” organizē iepirkuma procedūru par ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvi un būvuzraudzību, iekļaujot iepirkuma komisijā pašvaldības pārstāvi un iesnieguma iesniedzēju pārstāvi.

SIA „JELGAVAS ŪDENS” lūdz ierasties minēto objektu līdzfinansētāju pārstāvi (ja tiek pilnvarota cita persona, tad ir jāiesniedz atsevišķa pilnvara) 2014.gada 13.augustā Ūdensvada ielā 4, Jelgavā (administratīvās ēkas 1.stāva sapulču zālē) sekojošos laikos:

  1. Objekta Lauksaimnieku iela 20, 22 (iesniegums Nr.02-02/1180) pārstāvi plkst.9:00;
  2. Objekta Ābeļu iela 3 (iesniegums Nr.02-02/2379) pārstāvi plkst.9:30;
  3. Objekta Madaru iela 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21 (iesniegums Nr.02-02/2359) pārstāvi plkst.10:00;
  4. Objekta Ķeguma iela 6, 8, 10, 12 (iesniegums Nr.02-02/2172) pārstāvi plkst.10:30.