IZSLUDINĀTS JAUNS IEPIRKUMA KONKURSS PROJEKTA II KĀRTAS ĪSTENOŠANAI
16 marts 2011
Drukāt

2011.gada 16.martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izsludinājusi darbu konkursu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanai: „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve (1.-8., 10. un 12.posms)”  (id.Nr. VIDM 2010/37 KF).

Uzņēmējam veicamie darbi ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve sekojošos posmos:

  • 1.posms: Parka, Apiņu un Biešu iela
  • 2.posms: Pumpura iela
  • 3.posms: Rogu un Bērzu ceļš, Loka maģistrāle
  • 4.posms: Kalnciema ceļš
  • 5.posms: Meldru un Riekstu ceļš, 4., 5., 6. Līnijas
  • 6.posms: Meža, Riekstu, Ozolu un Ošu ceļš, Nameja iela, 1.,2. 3. Līnijas
  • 7.posms: Miezītes ceļš, Atmodas iela
  • 8.posms: Atmodas, Rūpniecības, Filozofu, Smilšu un Dambja ielas
  • 10.posms: Romas, Turaidas, Elejas, Straumes, Spāru un Vēsmas ielas
  • 12.posms: iekškvartāls starp Loka maģistrāli, Pērnavas un Rīgas ielu

Ar izsludinātā atklātā konkursa nolikumu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā:

http://www.vidm.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums/?doc=11894

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAV’Ā, II KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība

Ieguldījums Tavā nākotnē!