NOTIKS IEINTERESĒTO PIEGĀDĀTĀJU SANĀKSME DARBU KONKURSAM
29 marts 2011
Drukāt

2011.gada 30.martā plkst.10:00 Jelgavā, SIA „Jelgavas ūdens” telpās, Ūdensvada ielā 4 notiks ieinteresēto piegādātāju sanāksme Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajam darbu konkursam projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanai: „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve (1.-8., 10. un 12.posms)” (id.Nr. VIDM 2010/37 KF).

Uzņēmējam veicamie darbi ir ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve sekojošos posmos:

  • 1.posms: Parka, Apiņu un Biešu iela
  • 2.posms: Pumpura iela
  • 3.posms: Rogu un Bērzu ceļš, Loka maģistrāle
  • 4.posms: Kalnciema ceļš
  • 5.posms: Meldru un Riekstu ceļš, 4., 5., 6. Līnijas
  • 6.posms: Meža, Riekstu, Ozolu un Ošu ceļš, Nameja iela, 1.,2. 3. Līnijas
  • 7.posms: Miezītes ceļš, Atmodas iela
  • 8.posms: Atmodas, Rūpniecības, Filozofu, Smilšu un Dambja ielas
  • 10.posms: Romas, Turaidas, Elejas, Straumes, Spāru un Vēsmas ielas
  • 12.posms: iekškvartāls starp Loka maģistrāli, Pērnavas un Rīgas ielu

Ar izsludinātā atklātā konkursa nolikumu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā:

http://www.vidm.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums/?doc=11894

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAV’Ā, II KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība

Ieguldījums Tavā nākotnē!