ATKĀRTOTI IZSLUDINĀTS IEPIRKUMA KONKURSS PROJEKTA II KĀRTAS ĪSTENOŠANAI
18 aprīlis 2011
Drukāt

2011.gada 12.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atkārtoti izsludinājusi darbu konkursu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanai: „Teteles ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība” (id.Nr.VARAM 2011/25KF).

Uzņēmējam veicamie darbi ir projektēšana un būvdarbi šādām galvenajām aktivitātēm:

  • Ūdensgūtnes Tetele rekonstrukcija (9 jauni urbumi, 17 veco urbumu tamponēšana un 3 urbumu rekonstrukcija);
  • Maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija (20,5 km);
  • Jaunas Dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas būvniecība (atdzelžošana, attīrīšana no sulfātiem, cietības samazināšana);
  • Otrā pacēluma sūkņu stacijas un ūdens rezervuāru rekonstrukcija.

Ar izsludinātā slēgtā konkursa kandidātu atlases nolikumu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā:

http://www.vidm.gov.lv/lat/publiskais_iepirkums/publiskais_iepirkums/?doc=11894

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAV’Ā, II KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība

Ieguldījums Tavā nākotnē!