NOSLĒGTS PIRMAIS DARBU LĪGUMS PROJEKTA II KĀRTAS ĪSTENOŠANAI
05 maijs 2011
Drukāt

 2011.gada 3.maijā SIA „JELAGAVAS ŪDENS”  noslēdza pirmo darbu līgumu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanai: „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve, 9.posms – Lielā un Raiņa iela, J.Čakstes bulvāris un 14.posms - Aviācijas, Garozas, Cukura, Veco Strēlnieku ielas, Brīvības bulvāris”  (id.Nr. VARAM 2011/02 KF) ar Uzņēmēju SIA „NORMA-S” par līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokoļa LVL 2 671 143.91.

Uzņēmējam veicamie darbi ir ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve sekojošos posmos:

 • 9.posms – Lielā un Raiņa iela, J.Čakstes bulvāris (shēma)
  Darbi Lielā ielā paredzēti posmā no J.Čakstes bulvāra līdz Mātera ielai no 05.04.2012.-13.01.2013.,
  Darbi J.Čakstes bulvārī paredzēti posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai no 09.05.2011.-15.08.2012.,
  Darbi Raiņa ielā paredzēti posmā no J.Čakstes bulvāra līdz Mātera ielai no 09.05.2011.-15.08.2012.

 

 • 14.posms - Aviācijas, Garozas, Cukura, Veco Strēlnieku ielas, Brīvības bulvāris (shēma)
  Darbi posmā no Veco Strēlnieku ielas (pieslēgums pie upes pārvada) pa Cukura un Aviācijas ielām līdz Garozas ielai un pa Garozas ielu no Aviācijas ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei paredzēti no 09.05.2011.-05.06.2011.,
  Darbi Garozas ielā posmā no Brīvības bulvāra līdz dzelzceļa pārbrauktuvei paredzēti no 06.06.2011.-15.08.2011.,
  Darbi posmā no Veco Strēlnieku ielas (pieslēgums pie upes pārvada) pa Cukura ielu līdz Brīvības bulvārim un pa Brīvības bulvāri līdz Garozas ielai paredzēti no 16.08.2011.-05.10.2011.

 

Projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAV’Ā, II KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība

Ieguldījums Tavā nākotnē!