DARBI LIELĀ UN RAIŅA IELĀ, J.ČAKSTES BULVĀRĪ (9.POSMS)
25 augusts 2011
Drukāt


Darbus Lielā un Raiņa iela, J.Čakstes bulvāris (9.posms) projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanai veic Uzņēmējs SIA „NORMA-S”. Atbildīgais būvdarbu vadītājs A.Stepītis, tel.29278654.
Autoruzraudzību veic Personu apvienība SIA „BELSS”, UAB „Patvanka”, OU „Projektkeskus”. Būvuzraudzību veic SIA „ASMĀRA”.

Uzņēmējam veicamie darbi ir ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Lielā un Raiņa ielā, J.Čakstes bulvāris. Darbus plānots veikt sekojošos posmos un termiņos:
  • Darbi Raiņa ielā paredzēti posmā no J.Čakstes bulvāra līdz Mātera ielai līdz 15.08.2012.
  • Darbi J.Čakstes bulvārī paredzēti posmā no Raiņa ielas līdz Lielai ielai līdz 15.08.2012.
  • Darbi Lielā ielā paredzēti posmā no J.Čakstes bulvāra līdz Mātera ielai no 05.04.2012.-13.01.2013.

Projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAV’Ā, II KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība

Ieguldījums Tavā nākotnē!