NOSLĒGTS LĪGUMS PAR PROJEKTA II KĀRTAS BŪVUZRAUDZĪBU
11 novembris 2011
Drukāt 

2011. gada 8. novembrī SIA „JELAGAVAS ŪDENS” noslēdza līgumu projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanai: „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstības Jelgavā projekta II kārtas būvuzraudzība”, (id.Nr. VARAM 2011/01 KF) Nr.JU/KF/2011/02 ar Izpildītāju  Pilnsabiedrība „Ramboll & Aqua-Brambis” par līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokoļa LVL 385 350,00.

Izpildītāja veicamie darbi:

1. Inženiera pienākumu izpilde līguma: „Teteles ūdensgūtnes uzlabošana, iegūtā ūdens pārvades tīkla un attīrīšanas sistēmas būvniecība” ietvaros saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” un līgumu: „Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve, 9.posms – Lielā un Raiņa iela, J.Čakstes bulvāris un 14.posms – Aviācijas, Garozas, Cukura, Veco Strēlnieku ielas, Brīvības bulvāris”, „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, 1.-8.,10.,12.posms”, un „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve, Atmodas iela” saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic pasūtītājs”;

2. Būvuzraudzības pakalpojuma veikšana Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos notektajā kārtībā.

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA” līdzfinansē Eiropas Savienība

Ieguldījums Tavā nākotnē!