NOSLĒGTS BŪVNIECĪBAS LĪGUMS PROJEKTA II KĀRTAS REALIZĀCIJAI
25 jūnijs 2012
Drukāt

ju
2012. gada 18. jūnijā SIA „JELGAVAS ŪDENS” projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” īstenošanai noslēdza līgumu „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jelgavā (7., 8. un 10. posms)” (id. VARAM 2012/01 KF) Nr. JU/KF/2012/03 ar Uzņēmēju SIA „KOGER VIDE”. Akceptētā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 2 211 853,13 LVL.

Līgums paredz veikt ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu sekojošos posmos:

7. Posms: kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana – Miezītes ceļš, Atmodas iela, būvdarbi tiks veikti 2013. gadā.
8. Posms: ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana – Atmodas, Rūpniecības, Filozofu, Smilšu un Dambja iela, būvdarbi tiks veikti 2013. gadā.
10. Posms: ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana – Romas, Gatves, Elejas, Straumes, Spāru un Vēsmas iela, būvdarbi tiks veikti 2012. gadā.

Līguma ietvaros veikto būvdarbu būvuzraudzību veiks Pilnsabiedrība „Ramboll & Aqua-Brambis”.

Būvniecības izvietojuma shēma kartē.

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”
līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA
lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.