PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRU
07 janvāris 2013
Drukāt

ju

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMU

Publikācijas datums:

2013. gada 7. janvāris

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

KF/PĪG/2012/02 

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas ūdens”

Reģistrācijas Nr.:

41703001321

Adrese:

Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, Latvija

Kontaktpersona:

SIA „Jelgavas ūdens” Projektu īstenošanas grupas inženieris Mārtiņš Kūkojs

Tālrunis:

63007119

Fakss:

63007100

e-pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu  

Projekta nosaukums un identifikācijas numurs:

„ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III kārta” (id.Nr. 3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/010) 

Iepirkuma līguma priekšmets:

„Kanalizācijas tīklu paplašināšana Platones ielā, Jelgavā” 

Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Izpildītājam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, izstrādāto Tehnisko projektu un atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jāveic kanalizācijas tīklu izbūve Platones ielā, Jelgavā

Nolikums un pielikumi pieejami:

Skatīt zemāk vai SIA „Jelgavas ūdens” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada ielā 4, Jelgavā darba dienās no plkst. 8.00 - 17.00, vai pieprasot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ,  

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

līdz 2013. gada 12. februārim plkst. 10:00, SIA „JELGAVAS ŪDENS” Projekta īstenošanas grupā, Ūdensvada iela 4, Jelgavā 

Iepirkuma procedūras nolikums ar pielikumiem:

- Nolikums;

- A pielikums:_Tehniskā specifikācija;

- B pielikums: Tehniskais projekts;

- C pielikums: Līguma projekts;

- D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai.

- Precizējumi Iepirkuma nolikumā (Nr.1).

 - Precizējumi iepirkuma nolikumā (Nr.2). 

- Paziņojums par ieinteresēto piegādāju sanāksmi

- Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

- Paziņojums par grozījumiem iepirkuma procedūras nolikumā

- Nolikums ar grozījumiem.

- Atbilde uz Pretendenta jautājumu.

- Piedāvājuma atvēršanas protokols

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTU

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

 SIA „Evicon” reģ.Nr.40003430481

Piedāvātā līgumcena:

 Būvdarbu kopējā cena bez PVN 85 114.33 LVL, būvdarbu kopējā cena ar PVN 102 988.34 LVL, t.sk. PVN 21% 17 874.01 LVL

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

 04.04.2013.

projektu “ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība.

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.