PABEIGTI DARBI LIELĀ UN RAIŅA IELĀ, J.ČAKSTES BULVĀRĪ (9.POSMS)
04 janvāris 2013
Drukāt

 

Projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta”

Darbus Lielā un Raiņa ielā, J.Čakstes bulvārī (9.posms) Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā, II kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/006 īstenošanai veica Uzņēmējs SIA „NORMA-S”. Atbildīgais būvdarbu vadītājs A. Stepītis. Autoruzraudzību veica personu apvienība SIA „BELSS”, UAB „PATVANKA”, OU „PROJEKTKESKUS”. Būvuzraudzību līdz 2011. gada 30. novembrim veica SIA „ASMĀRA”, sākot ar 2011. gada 01. decembri būvuzraudzību veica Pilnsabiedrība „Ramboll & Aqua - Brambis”.

Uzņēmējs veica maģistrālo ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un būvniecību Lielā un Raiņa ielā, J.Čakstes bulvārī.

Līgums pabeigts 2012. gada decembrī.

PROJEKTU „ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, II KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!