Paziņojums par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, identifikācijas Nr.JŪ/2013/01, rezultātiem
13 februāris 2013
Drukāt

 

SIA ,,JELGAVAS ŪDENS”, juridiskā adrese: Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001, paziņo, ka par cenu aptaujas „Darbinieku veselības apdrošināšana”, ID Nr. JŪ/2013/01, uzvarētāju atzīta „BTA Insurance Company” SE, reģ.Nr.40003159840, ar līgumcenu Ls 8’892,00 (astoņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit divi Latvijas lati), jo piedāvātā cena ir zemākā no piedāvātajām.