Norēķini Drukāt

Apmaksāt SIA "Jelgavas Ūdens" sniegtos pakalpojumus var:

 

• Jebkurā bankā, veicot pārskaitījumu saskaņā ar SIA " Jelgavas Ūdens" rēķinā norādītajiem maksājuma rekvizītiem.

Bankas rekvizīti:

Swedbanka AS
LV57HABA0551004590971
SEB banka AS
LV23UNLA0008000508108
Citadele banka AS
LV25PARX0012518850001
Luminor banka AS  (DNB) LV08RIKO0002013071807

* Maksājumā obligāti jānorāda savu klienta numuru, objekta adresi un ūdens patēriņa skaitītāja rādījums.

**Ja esat rēķinu nozaudējis, Klientu apkalpošanas daļā ir iespējams saņemt rēķina kopiju.

Klientu apkalpošanas daļas informatīvais tālrunis:

+371 63022886; +371 63007697; +371 22009356.

, Jelgava