Attīstība - I kārta Drukāt

 

22.12.2000. Eiropas Komisija un Latvijas Republika parakstīja finanšu memorandu par pirmsiestāšanās strukturālās politikas instrumenta (ISPA) palīdzības piešķiršanu projektam „Ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Jelgavā” (I kārta).
Projekta kopējās izmaksas bija plānotas 15,5 miljoni EUR. Eiropas Savienības piešķirtais līdzfinansējums bija 11 244 750 EUR. Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks 2000. – 2005. gads.
Projekta I kārtas aktivitātes:
Dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošana:

  • Tīkla modelēšana un noplūžu samazināšanas programmas izstrāde;
  • Ūdens izpētes laboratorijas rekonstrukcija;
  • Ūdens apgādes tīkla remonts un paplašināšana (33.1 km).

  Kanalizācijas tīkla kvalitātes uzlabošana:

  • Kanalizācijas tīkla remonts un paplašināšana (31.0 km);
  • 7 notekūdeņu sūkņu staciju remonts.

Notekūdeņu attīrīšana:
Notekūdeņu attīrīšanas stacijas atjaunošana (saņēmējakas atjaunošana, priekšattīrīšana, primārie un sekundārie nostādinātāji un aerācijas sistēma un tvertne, notekūdeņu laboratorijas iekārtas un dūņu sūkņu atjaunošana, slāpekļa un fosfora attīrīšanas procesa mehānisma uzstādīšana).
Ūdens apgādes un kanalizācijas tīkla uzturēšanas iekārtu piegāde.
Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā projekts tika iekļauts Kohēzijas fonda finansēšanas plānā.
Sakarā ar neparedzēti lielo inflāciju Latvijā pēc iestāšanās Eiropas Savienībā nozīmīgi palielinājās projekta realizācijas izmaksas. Tika parakstīti finanšu memoranda un arī galvenā būvdarbu līguma grozījumi, kas paredzēja kopējo izmaksu pieaugumu un īstenošanas termiņa pagarinājumu.
Faktiskās projekta kopējās izmaksas ir 21 miljons eiro un Eiropas Savienības ieguldījums ir 13,3 miljoni eiro.
Darbi tika pabeigti 2007.gada jūlijā. 
Šis projekts palīdz mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū.