Attīstība - III kārta Drukāt

 

 

2012. gada 14. jūnijā SIA „Jelgavas ūdens” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija noslēdza Civiltiesisko līgumu par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” Nr.3DP/3.5.1.1.0/12/IPIA/VARAM/010 (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas pēc Projekta pabeigšanas ir 2,341 milj.EUR (ar PVN), t.sk. Projekta izmaksas bez PVN 1,934 milj.EUR un PVN (aprēķinātais) 0,407 milj.EUR, t.sk. PVN (maksājamais) 0,014 milj.EUR.

Projekta izmaksas tika segtas no Kohēzijas fonda līdzfinansējuma 1,476 milj.EUR, Valsts budžeta līdzfinansējuma 0,089 milj.EUR un SIA „Jelgavas ūdens” līdzekļiem 0,383 milj.EUR apmērā.
               Galvenās Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” aktivitātes:
- Ūdens tīklu rekonstrukcija un paplašināšana 2,8 km (ar pievadiem 4,6 km);
- Kanalizācijas tīklu paplašināšana 6,4 km (ar pievadiem 9,2 km);
- 2 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve.

Projekta III kārtas ietvaros tika noslēgti būvdarbu līgumi un pakalpojuma līgumi:

 

Būvdarbu un pakalpojumu līgumi

Uzņēmējs/Izpildītājs

Būvdarbi

SIA „Ostas celtnieks”; SIA “EVICON”

Tehniskais projekts

Personu apvienība SIA “AKVATEKS”, AS “Infragate Eesti”;

SIA “3C”

Autoruzraudzība

SIA “3C”; SIA “AKVATEKS”

Būvuzraudzība

SIA „BaltLine Globe”; SIA “Firma L4”

TEP izstrāde

SIA „Konsorts”

Projekts pabeigts 2014. gada decembrī.
            Projekta III kārtas ietvaros īstenoto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas darbu veiktie posmi Jelgavā
:

Posms

Ūdens

Kanalizācija

1.Posms

Dīķa iela

Dīķa iela

2.Posms

 

Ziedoņa iela

Pļavu iela

3.Posms

Laimas iela

Laimas iela

4.Posms

Spāru iela no Gatves līdz Romas ielai

Spāru iela no Gatves līdz Romas ielai

5.Posms

 

Veidenbauma iela no Dzelzceļnieku līdz Rūpniecības ielai

6.Posms

 

Medus iela

7.Posms

 

Vasaras iela no Rudens līdz Satiksmes ielai

Celtnieku iela Nr.12 līdz Satiksmes ielai

Celtnieku iela no Vasaras līdz Traktoristu ielai

8.Posms

Stadiona iela no Gaismas ielas līdz esošajam ūdensvadam

Stadiona iela no Gaismas ielas līdz esošajai kanalizācijai

Gaismas iela no Ievu līdz Lazdu ielai

Gaismas iela no Ievu ielas līdz Lazdu ielai

Indrānu iela no Gaismas līdz esošajam ūdensvadam

Indrānu iela no Indrānu ielas Nr.7 līdz Gaismas ielai

Pūpolu iela

Pūpolu iela

Stadiona iela Nr.37 līdz Gaismas ielai

Stadiona iela Nr.37 līdz Gaismas ielai

Lazdu iela Nr.20 līdz esošajam ūdensvadam

Lazdu iela Nr.20 līdz Gaismas ielai

Oļu iela

Oļu iela

Ievu iela no Lazdu ielas līdz esošajam ūdensvadam

Ievu iela

Pīlādžu iela

Pīlādžu iela

9.Posms

 

Alkšņu iela

10.Posms

 

Platones iela no Lietuvas šosejas līdz Lāču ielai

Viktorijas iela no Aveņu līdz Platones ielai

Aveņu iela no Savienības līdz Viktorijas ielai

Viktorijas iela no Savienības līdz Aveņu ielai

Viktorijas iela Nr.45 līdz Platones ielai

11.Posms

 

Īsā iela

Sprīdīšu iela

Sprīdīšu iela Nr.10 līdz Sprīdīšu ielai Nr.20

Pēc projekta realizācijas 96% Jelgavas pilsētas ūdens apkalpošanas zonas iedzīvotāju ir nodrošināti ar tehniski iespējamu pieslēgšanos pie ūdensapgādes sistēmas un 90% Jelgavas pilsētas aglomerācijas iedzīvotāju ir nodrošināti ar tehniski iespējamu pieslēgšanos pie kanalizācijas sistēmas.

 PROJEKTU “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III KĀRTA”
LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!