Paziņojums Alkšņu, Dīķa, Medus, Sprīdīšu, Stadiona, Gaismas, Indrānu, Pūpolu, Lazdu, Oļu, Ievu, Pīlādžu, Vasaras, Celtnieku, Veidenbauma, Viktorijas, Aveņu, Platones, Ziedoņa un Pļavu ielas iedzīvotājiem Drukāt

ju

PAZIŅOJUMS ALKŠŅU, DĪĶA, MEDUS, SPRĪDĪŠU, STADIONA, GAISMAS, INDRĀNU, PŪPOLU, LAZDU, OĻU, IEVU, PĪLĀDŽU, VASARAS, CELTNIEKU, VEIDENMBAUMA, VIKTORIJAS, AVEŅU, PLATONES, ZIEDOŅA UN PĻAVU IELAS IEDZĪVOTĀJIEM

SIA „Jelgavas ūdens” informē, ka realizētā Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, III kārta” ietvaros ir pabeigti būvdarbi, sniedzot iedzīvotājiem iespēju pieslēgties izbūvētajam ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem sekojošos objektos:

 • Alkšņu ielā - kanalizācijas tīklu paplašināšana;
 • Dīķa ielā - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana;
 • Medus ielā - kanalizācijas tīklu paplašināšana;
 • Sprīdīšu ielā - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana;
 • Stadiona, Gaismas, Indrānu, Pūpolu, Lazdu, Oļu, Ievu un Pīlādžu ielās - ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana;
 • Vasaras un Celtnieku ielās - kanalizācijas tīklu paplašināšana;
 • Veidenbauma ielā - kanalizācijas tīklu paplašināšana;
 • Viktorijas, Aveņu un Platones ielās - kanalizācijas tīklu paplašināšana;
 • Ziedoņa un Pļavu ielās - kanalizācijas tīklu paplašināšana.

 
Aicinām Jūs pieslēgties jaunizbūvētajiem ielu tīkliem.

 Lai pieslēgtos jaunizbūvētajiem ielu tīkliem, Jums SIA „Jelgavas ūdens” tehniskajā daļā ir jāsaņem tehniskie noteikumi.

 Tehnisko noteikumu saņemšanai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 • Iesniegumu (iesniegumu aizpilda un paraksta nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona);
 • Zemesgrāmatas apliecības kopiju;
 • Zemes robežu plāna kopiju;
 • Pilnvaras kopiju, ja nekustamā īpašuma īpašnieks kādu ir pilnvarojis.

Pēc minēto dokumentu saņemšanas, SIA „Jelgavas ūdens” noteiktā kārtībā sagatavo tehniskos noteikumus.

 Ūdensvada pievada un kanalizācijas izvada pieslēgumu tīkliem atļauts veikt sertificētai fiziskai personai vai Būvkomersantu reģistrā reģistrētai juridiskai personai.

 Izbūvētos pieslēgumus pieņem ekspluatācijā SIA „Jelgavas ūdens” pārstāvis. Pēc pieslēgumu pieņemšanas ekspluatācijā, būvniecības ierosinātājam SIA „Jelgavas ūdens” abonentu daļā ir jānoslēdz līgums ar SIA „Jelgavas ūdens” par pakalpojumu saņemšanu.

 Tālrunis informācijai: 63007106 – tehniskā daļa

                                63022886; 22009356- abonentu daļa

Ar cieņu, SIA „Jelgavas ūdens”

 

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, III KĀRTA”
līdzfinansē Eiropas Savienība.
FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA
lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!