SIA "JELGAVAS ŪDENS" ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanas atjaunošanas un/vai pārtraukšanas izmaksas. Drukāt

Pirms pakalpojuma saņemšanas nepieciešams veikt priekšapmaksu vienā no SIA „JELGAVAS ŪDENS” norēķinu kontiem:

Bankas rekvizīti:

Swedbanka AS

LV57HABA0551004590971

SEB banka AS

LV23UNLA0008000508108

Citadele banka AS

LV25PARX0012518850001

Luminor banka AS (DNB)

LV08RIKO0002013071807

Veicot priekšapmaksu par pakalpojumu, obligāti norādāma objekta adrese un pakalpojuma veids. Gadījumā, ja veicat maksājumu kādas citas personas vārdā, papildus nepieciešams norādīt iesniegumā minētās personas vārdu, uzvārdu.

Piemērs: Ūdensvada iela 4, Jelgava, Ū atjaunošana, Jānis Krūmiņš
Saņemot priekšapmaksu par norādīto pakalpojumu SIA „JELGAVAS ŪDENS” norēķinu kontā, uzņēmuma pārstāvis telefoniski sazinās ar pakalpojumu saņēmēju un saskaņo pakalpojuma sniegšanas laiku.

Nr.p.k.

Pakalpojums

SIA "JELGAVAS ŪDENS" darba laikā (24h/diennaktī)

 

Bez PVN
(EUR)

PVN, 21 %
(EUR)

Kopā ar PVN
(EUR)


1

Ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas un
atjaunošanas izmaksas (standartprocedūra)

51,57

10,83

62,40


2

Ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanas atjaunošanas izmaksas
(standartprocedūra)

26,92

5,65

32,57


3

Ūdensapgādes pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas izmaksas
(standartprocedūra)

27,27

5,73

33,00


4

Kanalizācijas pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanas un
atjaunošanas izmaksas (ar kravas transporta cisternu)

227,00

47,67

274,67


5

Avārijas vietas aprīkošana
Iegruvumu, aku vai bīstamas vietas aprīkošana ar pagaidu ceļa zīmēm

66,00

13,86

79,86


6

Avārijas vietas aprīkošana brīvdienas un svētku dienās
Iegruvumu, aku vai bīstamas vietas aprīkošana ar pagaidu ceļa zīmēm

123,90

26,02

149,92

 

7

Avārijas vietas sakārtošana
Brauktuves saslaucīšana, izbirušās kravas savākšana, brauktuves apstrāde
ar pretslīdes materiālu – rupjgraudainu smilti, atkrituma savākšana un
nodošana utilizācijai Pasūtītājam

67,22

14,12

81,34