IV kārta Drukāt

ju

2015. gada 12. maijā SIA “Jelgavas ūdens” un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija parakstīja Civiltiesisko līgumu par projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” (turpmāk – Projekts) ieviešanu.

Projekta kopējās izmaksas pēc projekta pabeigšanas ir 1.54 milj. EUR (ar PVN), t.sk. Projekta izmaksas bez PVN 1.273 milj.EUR un PVN (aprēķinātais) 0.267 milj.EUR, t.sk. PVN (maksājamais) 0.004 milj.EUR.

Projekta izmaksas tika segtas no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma 1.026 milj.EUR un SIA “Jelgavas ūdens” līdzekļiem 0.251 milj.EUR apmērā.

Projekta ietvaros 2015. gadā tika paplašināti kanalizācijas un ūdensvada tīkli 5.2 km kopgarumā (ar pievadiem 7.1 km).

Galvenās Projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” aktivitātes:

  • Ūdensapgādes tīklu paplašināšana 1.9 km (ar pievadiem 2.7 km);
  • Kanalizācijas tīklu paplašināšana 3.3 km (ar pievadiem 4.4 km);
  • Kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija, Platones iela 28A.

Projektu realizēja sekojošās Jelgavas pilsētas ielās un to daļās:

Posms

Ūdens

Kanalizācija

1.posms

Druvu iela

Druvu iela

2.posms

 

Dārza iela (Dārza Nr.12 – Tērvetes)

Ābeļu (Ābeļu Nr.5 – Jēkaba)

Ūdensvada (Pētera – Pulkveža Oskara Kalpaka)

Lauku (Ūdensvada – Zirgu)

3.posms

Griezes iela

Vidus iela (Lietuvas šoseja – Lāču)

Griezes iela

4.posms

Palu iela (Dambja – Bebru ceļš)

Dambja iela ( Bebru ceļš – Palu)

Palu iela (Dambja – Bebru ceļš)

Dambja iela (Palu – Bebru ceļš)

5.posms

Melngaiļa iela

Rasas iela (Nr.1 - Nr.7)

Brūkleņu iela

Parka iela (Nr. 42 – Egļu iela)

Egļu iela

Parka iela (Nr.30 – Nr.12)

Melngaiļa iela (Melngaiļa Nr.9 - Parka)

Apiņu iela (Nr.1-Nr.11)

Rasas iela

Brūkleņu iela (Melngaiļa Nr.7 – Parka)

Egļu iela (Egļu Nr.6 – Parka)

6.posms

 

Garozas iela (Garozas Nr. 68 – Prohorova)

 

Pēc projekta realizācijas 96.1 % Jelgavas pilsētas ūdens apkalpošanas zonas iedzīvotāju ir nodrošināta tehniskā iespēja pieslēgties pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas un 91.4 % Jelgavas pilsētas aglomerācijas iedzīvotāju ir nodrošināta tehniskā iespēja pieslēgties pie centralizētās pie kanalizācijas sistēmas.

 

projektu “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, IV KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!