Vārda dienu svin

Indriķis, Ints, Namejs
Noslēgts būvdarbu līgums projekta IV kārtas realizācijai Drukāt

ju

2015. gada 03.jūnijā SIA „JELGAVAS ŪDENS” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, IV kārta” īstenošanai noslēdza līgumu „Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana Jelgavas pilsētā (1.-6.posmi)” Nr.KF/PĪG/2015/01 ar Uzņēmēju SIA „MONUM”. Akceptētā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 1 000 073,49 EUR. Būvdarbu līguma termiņš 2015.gada 1.novembris.

Līgums paredz veikt ūdensapgādes tīklu un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Jelgavas pilsētā sekojošos posmos:

Posms

Ūdens

Kanalizācija

1.posms

Druvu iela

Druvu iela

2.posms

 

Dārza iela (Dārza Nr.12 – Tērvetes)
Ābeļu (Ābeļu Nr.5 – Jēkaba)
Ūdensvada (Pētera – Pulkveža Oskara Kalpaka)
Lauku (Ūdensvada – Zirgu)

3.posms

Griezes iela

Vidus iela (Lietuvas šoseja – Lāču)
Griezes iela

4.posms

Palu iela (Dambja – Bebru ceļš)
Dambja iela ( Bebru ceļš – Palu)

Palu iela (Dambja – Bebru ceļš)
Dambja iela (Palu – Bebru ceļš)

5.posms

Melngaiļa iela
Rasas iela (Nr.1 - Nr.7)
Brūkleņu iela
Parka iela (Nr. 42 – Egļu iela)
Egļu iela

Parka iela (Nr.30 – Nr.12)
Melngaiļa iela (Melngaiļa Nr.9 - Parka)
Apiņu iela (Nr.1-Nr.11)
Rasas iela
Brūkleņu iela (Melngaiļa Nr.7 – Parka)
Egļu iela (Egļu Nr.6 – Parka)

6.posms

 

Garozas iela (Garozas Nr. 68 – Prohorova)

  Līguma ietvaros veikto būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA „BaltLine Globe”.

 

projektu “ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA JELGAVĀ, IV KĀRTA”

līdzfinansē Eiropas Savienība

FInansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros SIA „JELGAVAS ŪDENS”.

PROJEKTA ADMINISTRATĪVās, FINANŠU UN TEHNISKās VADĪBas uzraudzību NODROŠINA lr viDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJA.

Ieguldījums Tavā nākotnē!