V kārta (22.05.2017) (Realizētās aktivitātes janvāris-maijs, 2017) Drukāt

NOSLĒGTS BŪVDARBU UN BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS

PROJEKTA V KĀRTAS IETVAROS

2017.gada 17.maijā SIA „JELGAVAS ŪDENS” projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jelgavā, V kārta”, Nr.5.3.1.0/16/I/002 īstenošanai noslēdza līgumu “Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu paplašināšana/rekonstrukcija Jelgavas pilsētā (1.-6.posms)”,   ID.Nr. JŪ/2017/05 (turpmāk tekstā - Līgums) ar Uzņēmēju SIA „Ostas celtnieks” (reģ.Nr.41203004237). Akceptētā līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa 1 507 381,13 EUR.

Līgums paredz veikt kanalizācijas tīklu un ūdensapgādes tīklu paplašināšanu un rekonstrukciju Jelgavas pilsētā sekojošos posmos:

Posms

Ūdens

Kanalizācija

1.posms

 

Smilšu iela

2.posms

 

Rudens iela

3.posms

 

Lāču iela

4.posms

 

Bērzu ceļš (Nr. 37 līdz Nr. 23 ar pieslēgumu Pērnavas ielā),

Bērzu ceļš (Robežu iela līdz Avotu ielai)

5.posms

 

Olaines iela, Kronvalda (Imantas līdz Pumpura), Akmeņu (Kronvalda līdz Imantas), Pumpura (Kronvalda līdz Helmaņa), Pumpura (Helmaņa līdz Brīvības bulvārim)

6.posms

Jauna ūdensvada izbūve: Atmodas iela (Dambja -Atmodas 20),

Ūdensvada rekonstrukcija: - Gundegas iela,

Brigaderes iela (Bebru ceļš - Dambja), Bebru ceļš (Brigaderes - Atmodas)

A.Brigaderes iela (Dambja - Bebru ceļš), Gundegas iela, Bebru ceļš (Atomdas - Brigaderes), Atmodas iela (Dambja - Atmodas 20)

 

Līguma ietvaros veikto būvdarbu būvuzraudzību veiks SIA „Geo Consultants” (reģ.Nr.40003340949). Pakalpojuma līguma kopējā cena bez PVN 26 690,00 EUR.

Līguma realizācijas laiks - 2017.gada 17.decembris.

Pēdējās izmaiņas ( 01 novembris 2017 )